Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: saugokite nuostabią bendrystės su Dievu dovaną – laisvę

Susitikimas su tikinčiaisiais, kurie prašo Dievo atleidimo, yra tikras išganymo susitikimas ir tikriausias šventumo kelias, Jėzaus ženklas Bažnyčiai, kad paliktų atvertas Tėvo namų duris ir kad pro jas įžengiantieji sugrįžtų pas Jį.

Šiais žodžiais popiežius kreipėsi į septynis šimtus nuodėmklausių, Romoje dalyvaujančių Apaštališkosios penitenciarijos tribunolo kursuose apie vidinį forumą (sąžinę). Šventojo Tėvo audiencija nuodėmklausiams įvyko penktadienį Pauliaus VI audiencijų salėje. Kai kurie kurso dalyviai – skirtingų apeigų katalikų dvasininkai, dieceziniai ir pašvęstieji iš viso pasaulio – nuo penktadienio iki šeštadienio vakaro visą parą budės klausyklose akcijoje „24 valandos Viešpačiui“.

„Vidinis forumas yra vidinis, nevalia jo paversti išoriniu; ir išorinio negalima paversti vidiniu; tai nuodėmė“, – įspėjo popiežius Pranciškus. Tai nuodėmė prieš kunigu pasitikinčio tikinčiojo žmogaus orumą; nuodėmė, kai iš atleidimo prašančio žmogaus atvirumo siekiama naudos išorėje. „Vidinis forumas telieka vidiniu, tai šventi dalykai“, – neslėpdamas susirūpinimo sakė popiežius.

Popiežius kalboje prašė įsidėmėti, kad išpažintis yra šventumo kelias tiek atgailaujančiam nusidėjėliui, tiek išpažintį priimančiam nuodėmklausiui. Penitentui jis sugrąžina Krikšto nekaltumą ir visišką bendrystę su Dievu. Tai šventumo kelias ir nuodėmklausiui: kai penitentas klaupiasi priešais nuodėmklausį ir kai jie kartu meldžia Dievo gailestingumo.

„Dievas niekuomet nenutraukia savo bendrystės su žmogumi, nors kartais žmogus ją pažeidžia, neteisingai pasielgdamas su nuostabia laisvės dovana“, – sakė Pranciškus.

Popiežius labai prašė nuodėmklausių saugoti išpažinties paslaptį. Susitaikinimo sakramentas yra gėris, kurį Bažnyčia išmintingai saugoja visa savo moraline ir juridine galia, kad paslaptis liktų paslaptimi. Šiuolaikinė mąstysena ne visada tai supranta, tačiau paslaptis būtina sakramento šventumui ir penitento sąžinės laisvei užtikrinti. Penitentas bet kuriuo metu turi būti tikras, kad sakramentinis pokalbis išpažinties metu liks išpažinties paslaptimi.

Popiežius pridūrė: „Išpažinties paslaptis yra būtina ir jokia žmogiška galia neturi ir negali savintis jurisdikcijos išpažinties sferoje“.

Popiežius paragino jau tris dešimtmečius rengiamo Vidinio forumo kurso dalyvius, tiek patyrusius nuodėmklausius, tiek jaunus kunigus, taip pat kunigystės šventimams besirengiančius kandidatus klausytis išpažinčių su atviromis širdimis.

„Jūsų prašau, kad išpažinčių klausytumėtės su dideliu dosnumu, reikia kantrybės, bet ir atviros širdies. Klausykloje kontempliuokite joje įvykstančios atsivertimo stebuklus; tik jūs ir angelai galite apie juos paliudyti!“

„Turime visada pripažinti galingą malonės veikimą (išpažinties metu), malonės, galinčios akmeninę širdį paversti jautria širdimi (Ez 11,19), kažkur toli pabėgusį nusidėjėlį – atgailaujančiu sūnumi, sugrįžtančiu į Tėvo namus (Lk 15, 11–32). (SAK / Vatican News)

Popiežius: būtina išsaugoti išpažinties paslaptį
2019 kovo 29, 16:17