Paieška

Vatican News
Linda Ghisoni kalba susitikimo dalyviams Linda Ghisoni kalba susitikimo dalyviams  (Vatican Media )

Visi Dievo tautos nariai vieni už kitus atsakingi

Šventojo Sosto pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Linda Ghisoni penktadienio popietinėje sesijoje susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos dalyviams kalbėjo apie dvasininkų atsakomybę ir atskaitomybę Dievo tautai.

Savo pranešime „Bendrystė: veikimas kartu“ Linda Ghisoni visų pirma pabrėžė, kad atsakomybė ir atskaitomybė Bažnyčioje turėtų būti suvokiama ne tik socialine ir organizacine prasme, ne tik kaip skaidrumo diktuojamas reikalavimas, bet kaip būtinybė, kurią sąlygoja pati Bažnyčios prigimtis, visų jos narių bendrystė.

Tik suvokdami Bažnyčią kaip Švenčiausiosios Trejybės bendrystės sakramentą galime teisingai suprasti ir Bažnyčios charizmų, pašaukimų ir tarnysčių, Dievo tautos narių vaidmenų ir funkcijų įvairovę. Tai, pasak Lindos Ghisoni, reiškia, kad kiekvienas Dievo tautos narys turi Krikšto sakramentu jam suteiktas tam tikras teises ir pareigas. Kiekvienas turi vykdyti jam skirtą pašaukimą, tačiau ne pats sau, bet kartu su visa Dievo tauta.

Šia prasme turėtų būti suprantama ir dvasininkijos atsakomybė: tiek dvasininkų ir pasauliečių atsakomybė vienų už kitus, tiek ir tarp pačių dvasininkų – vyskupų ir kunigų abipusė atsakomybė. Kunigo atsakomybė ir atskaitomybė savo bendruomenei ir vyskupui didesnių abejonių nekelia. Gana aiški ir vyskupų atsakomybė už kunigus ir kunigų atskaitomybė savo vyskupams: vyskupai yra atsakingi už kunigus, turi pareigą jais tėviškai rūpintis, o kunigai privalo mylėti savo vyskupus ir būti jiems klusnūs. Tačiau atsiranda tam tikrų neaiškumų, kai tą patį atskaitomybės principą reikia praktiškai pritaikyti vyskupui savo kunigijos ar visos Dievo tautos atžvilgiu. Jei kunigas atsiskaito savo vyskupui, tai kam atsiskaito vyskupas?

Pasak prelegentės, reikia tam tikrų patikrinimo procedūrų, kurios turėtų būti suprantamos ne kaip nepasitikėjimo išraiška, bet kaip naudinga pagalba pačiam vyskupui, kad jis galėtų įvertinti savo veiklą, matyti, ką padarė ar ko nepadarė. Dėl to patartina, kad kiekvienos vyskupų konferencijos teritorijoje būtų įkurta nepriklausoma patariamoji komisija, kuri padėtų vyskupams ar vienuolijų vadovams atsakingai vykdyti pareigas. Šių komisijų nariai turėtų būti pasauliečiai, taip pat kunigai ir vienuoliai. Jų darbas būtų ne teisti vyskupą, bet patarti, pagal Evangelijos kriterijus įvertinti jų veiklą.

Linda Ghisoni priminė visai Dievo tautai skirtą popiežiaus Pranciškaus raginimą imtis atsakomybės: „Mums kaip Dievo tautai metamas iššūkis prisiimti brolių, kurių ir kūnas, ir dvasia sužeisti, skausmą. Jei praeityje nepaisymas galėjo būti kaip atsakas, šiandien norime, kad solidarumas, suprantamas pačia giliausia ir labiausiai iššūkį metančia prasme, taptų mūsų būdu kurti istoriją dabar ir ateityje“, – rašė popiežius pernai vasarą paskelbtame Laiške Dievo tautai. (JM / VaticanNews)

2019 vasario 22, 17:33