Paieška

Vyskupų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ spaudos konferencija Vyskupų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ spaudos konferencija 

Kardinolas Marxas: susitikimo išvadas paversti tikrove

Šis vyskupų susitikimas nėra galutinis. Tačiau svarbiausia, kad visa, kas susitikime buvo gerai išdiskutuota ir nuspręsta, neliktų negyva raidė, o virstų konkrečiais veiksmais, pasakė spaudos konferencijoje kardinolas R. Marxas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir popiežiaus patarėjas.

Vienas iš pagrindinių vyskupų susitikimo Vatikane aspektų buvo kasdien posėdžių metu jiems rodyti nukentėjusiųjų liudijimai. Vyskupai klausėsi išnaudojimą patyrusių aukų liudijimų savo kraštuose prieš kelionę į Romą. Jie tai darys ir sugrįžę į savo vyskupijas, nes nukentėjusiųjų išklausymas turės tapti nuolatiniu vyskupų ir sielovadininkų uždaviniu ateityje, pasakė šeštadienį vienas iš vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ organizatorių, Tikėjimo mokymo kongregacijos narys, arkivyskupas Charles Jude Scicluna.

Arkivyskupas kalbėjo trečiąją susitikimo dieną surengtoje spaudos konferencijoje. Jos metu Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Ruffini susumavo kai kurias vyskupų darbo grupėse diskutuotas temas ir jose iškilusius pasiūlymus, kaip antai, reguliariai rengti adoracijas už nukentėjusiuosius visose pasaulio vyskupijose, imtis konkrečių būdų atkurti ir palaikyti santykį su aukomis, bendrauti su nukentėjusiųjų šeimomis, užtikrinti vyskupų dėmesį nukentėjusiems, siekti, kad sinodiškumo metodas vyrautų Bažnyčioje nuolat, ne tik tada, kai reikia spręsti krizes, skatinti vyskupijų bendravimą, kad turinčios daugiau patirties kitoms patartų, kaip elgtis išnaudojimo atvejais, kad jos suprastų procedūras. Taip pat iškeltas pasauliečių, ypač moterų ir šeimų vaidmuo kunigystės pašaukimų ir kunigų formavimo sferoje, paminėta pasauliečių įtaka atrenkant kandidatus į kunigus, sudarymas pasauliečių komisijų, kurios padėtų vyskupams atrinkti kandidatus į kunigus, taip pat vienuolių vaidmuo ir pagalba vyskupams šioje srityje.

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marxas, susitikime šeštadienį skaitęs pranešimą apie skaidrumą tikinčiųjų bendruomenėje, spaudos konferencijos dalyviams sakė, kad pasibaigus vyskupų susitikimui reikės konkretumo svarbiausiems sprendimams įgyvendinti. Išsakyta daugelis minčių ir suformuluota daug išvadų, tačiau reikia nuspręsti, kurios svarbiausios. Anot kardinolo, visiems turi galioti tos pačios taisyklės, visi turi gerai suprasti, kad nepilnamečių išnaudojimas yra visiems, ne tik vienam kraštui ar regionui, iškilęs iššūkis ir uždavinys. Problema bendra, spendimas turi būti bendras.

Šis vyskupų susitikimas nėra galutinis. Tačiau svarbiausia, kad visa, kas susitikime buvo gerai išdiskutuota ir nuspręsta, neliktų negyva raidė, o virstų konkrečiais veiksmais, pasakė spaudos konferencijoje kardinolas Marxas. Jis ragino apsvarstyti galimybę visose vyskupijose pritaikyti Airijos monitoringo, audito kas trejus metus modelį, kad būtų galima patikrinti, kaip ir ar laikomasi nustatytų gairių ir taisyklių. Kardinolas Marxas pridūrė, kad šis vyskupų susitikimas yra etapas, o ne paskutinis žingsnis.

Spaudos konferencijoje kalbėjęs vyskupų susitikimo moderatorius jėzuitas tėvas Federico Lombardi atkreipė dėmesį, kad normos, pagal kurias reikia pranešti apie galimus išnaudojimo atvejus, negali būti vyskupijos ar episkopato „vidaus reikalas“, bet turi būti viešos, visiems žinomos, kad visiems būtų aišku, kaip ir į ką kreiptis įtariamo nusikaltimo atveju, kuris komitetas ar organizacija atsakingi už nepilnamečių išnaudojimo atvejų tyrimą. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 23, 16:52