Paieška

Vatican News
Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“  (ANSA)

Ganytojai liudija: išnaudotojų žaizdos išlieka žaizdomis

Šventojo Sosto naujienų portalas „Vatican News“ skiria didelį dėmesį Vatikane popiežiaus sušauktam vyskupų pirmininkų susitikimui „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“. Nuo pirmos susitikimo dienos taip pat veikia oficialus vyskupų susitikimo portalas. Kardinolo Tagle pasisakymas portalui „Vatican News“ ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pasisakymas anglų kalba Vyskupų susitikimo oficialiame portale.

Vyskupų pirmininkų susitikimui skirtas portalas pbc2019.org tiesiogiai transliuoja visas pagrindines susitikimo konferencijas, nuolat papildo ir vyskupų liudijimus, kaip jie asmeniškai išgyveno tiesioginius susitikimus su nukentėjusiais asmenimis savo kraštuose.

Manilos arkivyskupas kard. Antonio Tagle

Kardinolas Tagle, kuris skaitė vyskupų susitikimo įvadinį pranešimą-apmąstymą, pasakė portalui „Vatican News“, kad jis jau daugelį kartų yra susitikęs su aukomis, klausęsis jų liudijimų ir kiekvieną kartą buvęs priblokštas ir giliai sujaudintas. Kardinolas sakė, kad nelengva ir net nesmagu klausytis nukentėjusiųjų pasakojimų, prie jų negalima priprasti, nesvarbu, kiek daug skirtingų pasakojimų išklausai. Kaskart tai nauja žaizda, sakė kardinolas. Negaliu prie to priprasti. Tai nėra pasakėlės, bet pranašystės. Jos mane žeidžia ir primena man, koks aš pažeidžiamas. Žaizdos išlieka žaizdomis. Jei tai pripažinsime, galėsime sugriauti iliuziją, jog kada nors įstengsime jas pašalinti. Jos pasilieka. Tačiau kaip jas gydyti kartu? Gydykime tikėjime, pasakė kardinolas Antonio Tagle.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 

Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimo oficialiame portale galima pasiklausyti ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pasisakymo anglų kalba.

Vilniaus ganytojas savo liudijime prisiminęs, kad susitikti su dvasininkų išnaudojimo aukomis paprašė pats popiežius, patikino, kad jo susitikimai su nukentėjusiais leido jam suprasti, jog didelė žala, padaroma asmenims, nekaltų žmonių gyvenimams, išlieka ilgam; jiems taip pat svarbu, kad būtų kam išklausyti jų pasakojimą. Kai kuriais atvejais tai buvo žmonos, kurioms (vyrai) galėjo išsipasakoti ir tai padėjo jų gijimo procesui, kitiems tai buvo dvasiniai vadovai. Dalijimasis patirtimi su patikimu asmeniu yra labai svarbus gijimo procesui. Taip pat supratau, kaip svarbu, kad Bažnyčios vadovai paliktų veikiančius komunikavimo kanalus, ypač vykstant tyrimui, kad (aukos) galėtų pasitikėti pradėtu procesu, suprasti, kad jis vykdomas nuodugniai. Net tada, kai procesas užtrunka, jei yra veikiantis komunikavimo kanalas, jis padeda nukentėjusiems pajusti, kad daroma pažanga ir jų byla neužmiršta. Taip pat reikia padėti žmonėms išsisakyti, kad būtų pradėtas gijimas, kurio jiems taip labai reikia, kad pagydytų ilgą laiką nešiojamas vidines žaizdas. Jiems nelengva taip elgtis, tačiau Bažnyčia turi būti pasirengusi jiems padėti. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 22, 15:45