Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus, rabinas Abraham Skorka ir imamas Omar Abboud prie Raudų sienos 2014 m. Popiežius Pranciškus, rabinas Abraham Skorka ir imamas Omar Abboud prie Raudų sienos 2014 m.  (Vatican Media)

Popiežiaus ir rabino pratarmės knygai

Popiežius Pranciškus ir jo bičiulis rabinas Abraham Skorka parašė po trumpą pratarmę penktadienį Italijos knygynuose pasirodysiančiai knygai „Bičiulystės Biblija. Žydų ir krikščionių komentarai Penkiaknygei“, kurią išleido pauliečių kongregacijos leidykla. Abu tekstus paskelbė ir Vatikano dienraštis "L'Osservatore Romano".

Savo trumpoje pratarmėje popiežius Pranciškus rašo, kad projektas kartu krikščionims ir žydams komentuoti pirmąsias penkias Biblijos knygas nuo pat pradžių turėjo atrodyti patrauklus ir tuo pat metu labai įpareigojantis. Žinome, kad mūsų tarpusavio santykių istorijoje yra devyniolika šimtmečių antijudaizmo ir tik keli dešimtmečiai dialogo. Vis dėlto per šį trumpą laiką daug kas pasikeitė ir šiandien daug kas keičiasi. Turime prašyti atleidimo ir labiau stengtis, kad būtų pašalinta nesusipratimų padaryta žala. Krikščionybei ir judaizmui bendros vertybės, tradicijos ir didžiosios idėjos privalo tarnauti visai žmonijai, visą laiką atsimenant, kokia svarbi ir šventa yra bičiulystė. Biblija mums primena, kad šios vertybės yra pastovios ir nepažeidžiamos, o kartu – kad jos yra konstruktyvaus dialogo sąlyga.

Popiežius rašo, kad krikščionis ir žydus labiausiai sieja Biblija. Be jokios abejonės, ir žydui, ir krikščioniui įsakymas mylėti Dievą ir artimą yra pats svarbiausias ir jame telpa visi kiti įsakymai. Žydai ir krikščionys privalo jaustis esą broliai ir seserys, kuriuos jungia vienas Dievas ir bendras turtingas dvasinis paveldas, kuriuo remdamiesi jie turi kurti ateitį.

Rabinas Abraham Skorka savo pratarmėje rašo, kad nors Biblija yra brangi ir šventa knyga trims didžiosioms religijoms, skirtingi požiūriai į šią knygą labiausiai supriešino tų religijų išpažinėjus, tapo nesantaikos ir neapykantos priežastimi, iki persekiojimų ir netgi žudynių. Dėl arogancijos, intelektinio ir dvasinio aklumo vieni savo tiesas skelbė vienintelėmis neklaidingomis ir reikalavo, kad kiti joms paklustų. Pasak rabino, šitaip buvo išduotas Biblijos Gyvasis Dievas, kuris niekaip negali būti palenkiamas mūsų norams ir neišsitenka jokiuose mūsų apibrėžimuose. Be to, pasak rabino, visi bandymai Dievą uždaryti mūsų schemose nusižengia Dekalogo įsakymui, draudžiančiam kurti Dievo atvaizdus.

Rabinas dėkoja katalikams ir ypač popiežiui Pranciškui už draugiškumą judaizmo atžvilgiu. Džiaugiasi, kad po Vatikano II Susirinkimo deklaracijos „Nostra aetate“ paskelbimo užsimezgęs dialogas padeda bendroje tradicijoje ieškoti įkvėpimo geresnių santykių kūrimui ir vykdyti Biblijoje visiems suteiktą pareigą kelti žmonių gyvenimo dvasinį ir moralinį lygį.

Pratarmę knygai kartu su popiežiumi parašęs rabinas Abraham Skorka yra Buenos Airėse veikiančios Lotynų Amerikos rabinų kolegijos rektorius. Abu jie yra seni pažįstami ir bičiuliai. Kai prieš išrinkimą popiežiumi Jorge Mario Bergoglio buvo Buenos Airių arkivyskupas, jie abu su rabinu imdavosi bendrų tarpreliginių kultūrinių iniciatyvų, abu kartu yra išleidę knygą apie žydų ir krikščionių artumą, abu kartu dalyvaudavo Argentinos televizijos rengtuose debatuose. Kai Buenos Airių arkivyskupas buvo išrinktas popiežiumi, rabinas Skorka kelis kartus jį aplankė Romoje. Popiežius taip pat pakvietė rabiną Abrahamą Skorka 2014 m. kartu su juo keliauti į Šventąją Žemę. (JM / VaticanNews)

2019 sausio 16, 17:00