Paieška

Vatican News
Pal. Margarita Bays Pal. Margarita Bays 

Pal. Margarita Bays bus paskelbta Bažnyčios šventąja

Apie būsimą Margaritos Bays (1815–1879) kanonizaciją, kurios data dar nepaskelbta, pranešta Šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete, paskelbtame po popiežiaus audiencijos Kongregacijos prefektui kardinolui Becciu.

Palaimintoji Margarita Bays bus paskelbta Bažnyčios šventąja. Pranciškonų Trečiojo ordino narė buvo pripažinta palaimintąja 1995 m. ir nuo tada jos namai vakarinėje Šveicarijoje – La Pierraz – ir kelios kitos su jos pamaldumu susijusios Fribūro kantono vietovės tapo piligrimysčių tikslu – „Margaritos Bays nueitu keliu“.

Pal. Margarita Bays

Fribūro kantono (Šveicarija) žemdirbių dukra, tačiau pernelyg gležna lauko darbams Margarita (Marguerite Bays, 1815–1879) išmokusi siuvėjos amato dirbo namuose ir prižiūrėjo ūkį. Jos visiškai eilinis gyvenimas buvo praskaidrinamas kasdienių šv. Mišių – „tos dienos viršūnės“. Pranciškonė tretininkė, paprasta ir linksma, patraukdavo vaikus, kuriuos mokė katekizmo, slaugė kaimynystėje gyvenusius ligonius ir mirštančiuosius. 1854 m. gruodžio 8-ąją popiežiui Pijui IX paskelbus Nekaltojo Prasidėjimo dogmą, ji stebuklingai išgijo nuo vėžio. Liga paliko stigmas, kurias ji slėpė mūvėdama pirštines. „Kristus buvo jos maistas ir stiprybė. Apmąstydama Išganytojo paslaptis, ypač Kančios slėpinį, ji pasiekė perkeičiančią vienybę su Dievu“, – sakė šv. Jonas Paulius II.

Šventumui reikia tiek nedaug! Tegul Margaritos pavyzdžio paskatinti mes seksime Tave, Viešpatie, kad, atlikdami pačius paprasčiausius darbus, gyventume vienybėje su Tavimi. (magnificat.lt)

Kiti Kongregacijos dekretai

Šventųjų skelbimo kongregacija taip pat paskelbė dekretą dėl kankinystės – keturiolika vienuolių, nužudytų per Ispanijos pilietinį karą, pripažintos kankinėmis. Maria del Carmen ir trylika Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų pranciškonių bus paskelbtos palaimintosiomis. Vienuolės buvo nužudytos iš neapykantos tikėjimui 1936 metais.

Kiti du nauji kongregacijos dekretai mini dviejų moterų herojiškas dorybes. Tai lenkė Dievo tarnaitė Anna Kaworek (1872–1936)  – Arkangelo Mykolo seserų kongregacijos bendrasteigėja, ir kostarikietė Dievo tarnaitė Maria Soledad Sanjurjo Santos (1892–1973) – Marijos tarnaičių neįgaliųjų slaugytojų kongregacijos vienuolė. Nuo dabar jos vadinamos garbingosiomis.  (SAK / Vatican News)

2019 sausio 15, 17:20