Paieška

Vatican News
Kard. Pietro Parolin Kard. Pietro Parolin 

Kard. P. Parolin apie priartėjusią popiežiaus kelionę į Panamą

Trečiadienį popiežius išvyksta į Panamą. Tai bus jau 26-oji Pranciškaus apaštališkoji kelionė ir trečią kartą (po Rio de Žaneiro 2013 m. ir Krokuvos 2016 m.) jis dalyvaus Pasaulio jaunimo dienose.

Apie jau po kelių dienų prasidėsiančią kelionę interviu Vatikano žinių tarybai davė kartu su popiežiumi į Panamą keliausiantis jo Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

„Pasaulio jaunimo dienos Panamoje vyks tuoj po spalį vykusio jaunimui skirto Vyskupų sinodo“, – sakė kardinolas, – „tad, manau, kad ir jose vyraus ta pati dvasia, kurią matėme vykstant Sinodui“. Sinodo metu daug kartų girdėjome, kad jaunimas yra svarbi Bažnyčios sudėtinė dalis, kad jaunimas yra ne tik klausytojai ir stebėtojai, bet pilnateisiai Bažnyčios nariai, gyvenantys jos gyvenimą ir dalyvaujantys jos  misijoje. Ilgame ir išsamiame Sinodo baigiamajame dokumente apibrėžtą Bažnyčios ir jaunimo santykį galima labai trumpai išsakyti dviem žodžiais: išklausyti ir palydėti. Tačiau, pasak kardinolo, išklausymas ir palydėjimas turi būti abipusis, dviem kryptimis vykstantis veiksmas: Bažnyčia, įvairios jos viduje veikiančios institucijos,  įvairios jos gyvenimo tikrovės turi girdėti, ką jaunimas nori pasakyti ir atsiliepti į jaunimo klausimus bei prašymus. Taip pat ir jaunimas turi išklausyti, ką Bažnyčia nori pasakyti, turi savo sąmoningu dalyvavimu būti su Bažnyčia.

Kardinolas Pietro Parolin paminėjo ir popiežiaus Pranciškaus video žinią, kuria jis prieš porą savaičių kreipėsi į Panamos jaunimą ir visus Pasaulio jaunimo dienų dalyvius. Tąkart popiežius ragino jaunimą trokšti geresnio pasaulio, pasiryžti jį keisti, sekant Marijos duotu pasitikėjimo Dievu pavydžiu.

Visi norime, kad pasaulis būtų geresnis, manau ar bent tikiuosi, kad neatsirastų žmogaus, kuris to sau ir kitiems nelinkėtų, sakė kardinolas. Kur kas sudėtingesnis klausimas: kaip keisti pasaulį? Dėl to popiežius savo žinioje iškėlė Marijos pavyzdį. Žinome, kad jos atvirumas ir geranoriškumas, jos žodžiai: „taip“, „štai aš“ buvo esmiškai svarbūs, kad galėtų prasidėti Dievo sumanytas didysis žmogaus gelbėjimo darbas. Marija mus moko pasitikėti Dievu, atiduoti save jo valiai, žinant, kad ne žmogiškoji galia, ne smurtas, ne spektakliai keičia pasaulį, bet tylus, nuolankus bendradarbiavimas plane, kurį Dievas yra numatęs žmonėms ir visai mūsų istorijai. Jis vykdomas lėtai, bet visada veda į tikrąją laisvę ir laimę.

Pokalbyje su kardinolu, popiežiaus Valstybės sekretoriumi, paminėta ir geografinė šiemetinių Pasaulio jaunimo dienų kolokacija: Panama yra Centrinėje Amerikoje, nuo seno turinčioje įvairių sudėtingų socialinių ir ekonominių problemų. Pasak kardinolo, šis aspektas tik dar labiau pabrėžia pasitikėjimo ir vilties poreikį. Visiems mums reikia vilties, visi turime tikėti, kad pasaulis gali būti geresnis ir to siekti kiekvienas savo indėliu. Kur tokia viltis nuslopusi, kur pasitikėjimas nusilpęs, ten juos reikia atkurti. Turime matyti prieš akis mūsų laukiantį geresnį pasaulį ir jo siekti. Apie tai popiežius kalba kiekvieną kartą, kai susitinka su jaunimu. Taip pat ir šiomis dienomis jis ragina jaunimą: turėkite drąsos, eikite pirmyn, žinokite, kad galite paveikti tai, kas aplink jus dedasi, galite pakeisti istoriją.  (JM / VaticanNews)

2019 sausio 19, 17:18