Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus susitikimas Vatikane su JAV episkopato vadovais 2018 m. rugsėjo 13 d. Popiežiaus Pranciškaus susitikimas Vatikane su JAV episkopato vadovais 2018 m. rugsėjo 13 d.  (ANSA)

Popiežius kviečia atkurti pasitikėjimą Bažnyčia mąstysenos ir maldos atsivertimu

Andrea Tornielli, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius: „Jau daugelį metų popiežiai skelbia adekvatesnes ir griežtesnes normas dėl dvasininkų piktnaudžiavimo galia, sąžine, dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų seksualinio išnaudojimo. Tačiau šios priemonės nebus veiksmingos, jei jų nelydės mąstysenos ir maldos atsivertimas, būdo, kuriuo vykdoma valdžia, tvarkomi finansai ir palaikomi ryšiai, tiek tarpusavio, tiek su pasauliu, pakeitimas.”

Tai, ką popiežius parašė JAV vyskupams, susirinkusiems į rekolekcijas, leidžia geriau suprasti jo požiūrį į piktnaudžiavimo krizę artėjant Vatikane vasario mėnesį įvyksiančiam popiežiaus susitikimui su viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkais, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli, komentuodamas popiežiaus laišką JAV vyskupams.

Pasak jo, Šventasis Tėvas plačiai, ryžtingai ir tvirtai aptarė piktnaudžiavimo skandalą savo kalboje Romos kurijos nariams gruodžio 21 dieną.

Dabar popiežius dar kartą pripažino, jog piktnaudžiavimo nuodėmės ir nusikaltimai, o ypač bandymai jų nesureikšminti ar juos nuslėpti stipriai pakenkė Bažnyčios patikimumui. Popiežiaus laiško esmė glūdi jo siūlomose pastabose, rašo vedamajame Tornielli. Šventasis Tėvas laiške perspėja vyskupus per daug nesikliauti veiksmais, kurie atrodys „naudingi, geri ir reikalingi“, net „teisingi“, tačiau neturės „Evangelijos skonio“, apribos atsiliepimą į blogį tik kaip į organizacinę problemą.

Bažnyčia neturės „Evangelijos skonio“, jei bus paversta „žmogiškųjų resursų agentūra“, pasitikinčia vien tik bendrovėms būdingomis strategijomis, struktūromis ir normomis, o ne pasikliaudama buvimu To, kuris jau du tūkstančius metų jai vadovauja išganymo malonės galia, tyliu ir kasdieniniu Šventosios Dvasios veikimu.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius primena, kad jau daugelį metų popiežiai skelbia adekvatesnes ir griežtesnes normas dėl dvasininkų piktnaudžiavimo galia, sąžine, dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų seksualinio išnaudojimo. Kitų siūlymų šia kryptimi duos būsimas kolegialus viso pasaulio vyskupų susitikimas su popiežiumi vasario mėnesį. Tačiau šios priemonės nebus veiksmingos, jei jų nelydės mąstysenos ir maldos atsivertimas, būdo, kuriuo vykdoma valdžia, tvarkomi finansai ir palaikomi ryšiai, tiek tarpusavio, tiek su pasauliu, pakeitimas.

Ne rinkos strategijomis kuriamas pasitikėjimas. Jį gali išugdyti Bažnyčia, sugebanti šalinti pasidalijimus ir vidines priešpriešas. Bažnyčia savo veiksmais atspindi šviesą, kuri nėra iš jos, bet kuri jai nuolat dovanojama. Tai Bažnyčia, kuri neskelbia savęs ir nesigiria, bet susideda iš ganytojų ir tikinčiųjų, kurie, popiežiaus žodžiais, prisipažįsta esantys nusidėjėliai ir ragina atsiversti, nes patys patyrė ir padeda kitiems patirti atleidimą ir gailestingumą.  (SAK / Vatican News)

2019 sausio 04, 14:59