Paieška

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Ženevoje arkivysk. Ivan Jurkovic Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Ženevoje arkivysk. Ivan Jurkovic 

Vatikano stebėtojas: uždrausti „robotus žudikus“

Robotų-ginklų, arba „robotų žudikų“, gamybos plėtra negrįžtamai pakeistų karo prigimtį. Visiškai automatizuoti ir autonomiški mirtini ginklai turi būti uždrausti dabar, kol netapo tikrove rytojaus karuose, sako Vatikano atstovas.

Robotinių ginklų, arba „robotų žudikų“, gamybos plėtra negrįžtamai pakeistų karo prigimtį, šie ginklai taptų labiau nepriklausomi nuo žmogaus veiklos ir keltų klausimą dėl mūsų visuomenių žmogiškumo, kalbėjo arkivyskupas Ivan Jurkovic grupei ekspertų Jungtinėse tautose Ženevoje. Arkivyskupas, Vatikano stebėtojas JT agentūrose Ženevoje pasisakė lapkričio 22 d. vykusiame susitikime dėl konvencijos, skirtos uždrausti ar apriboti tam tikrų konvencinių ginklų, kurie gali būti laikomi ypatingai kenksmingais ar galinčiais turėti netinkamą poveikį, naudojimą. Susitikimas vyko Ženevoje lapkričio 21–23 dienomis, jame  aptartas mirtinų autonomiškų ginklų sistemų teisinis ir etinis poveikis bei pastarųjų penkių metų konvencijos darbotvarkė.

Pasak Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, šios sistemos  –tai kaip bet kokia ginklų sistema, turinti kritinių funkcijų autonomiją. Kitaip tariant, ginklų sistema gali  ieškoti, aptikti, identifikuoti, sekti, pasirinkti ir pulti, tai yra pasirinkti panaudoti jėgą, neutralizuoti, sunaikinti taikinius be žmogaus įsikišimo. Pirmieji tokie autonomiški ginklai buvo žemės minos, tačiau greita dirbtinio intelekto raida išplėtė ginklų, turinčių didelę autonomiją nuo žmogaus sprendimų, potencialą.

Šventasis Sostas įvairiomis progomis yra išsakęs susirūpinimą apie šias mirtinas ginklų sistemų formas, sakė arkivyskupas, pridurdamas, kad Vatikanas pateikė įvairius konkrečius pasiūlymus, kuriuose pabrėžiamas įvairiapusiško požiūrio poreikis ir būtinybė, kad, kai naudojama žalojanti ar mirtina jėga, sprendimus priimtų žmogus. Vatikanas ragina imtis atsargos priemonių ir prevencijos, nes jos vienintelės gali užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį rezultatą, sakė arkivyskupas.

Norint užkirsti kelią ginklavimosi varžyboms ir nestabilumo augimui, reikia veikti nedelsiant – dabar tinkamas metas prevencijai, kad robotiniai ginklai netaptų rytojaus tikrove. Arkivyskupas Jurkovic sako, kad konvencijos šalys turėtų priimti drąsų sprendimą uždrausti šiuos ginklus, kaip buvo padaryta įvairių ginklų atžvilgiu praeityje,  pavyzdžiui, tarptautiniu draudimu naudoti žemės minas ir pasirašius branduolinių ginklų neplatinimo sutartis. (DŽ / Vatican News)

2018 gruodžio 01, 16:30