Paieška

Vatican News
Šimtas prakartėlių Vatikane – nuo gruodžio 7 d. iki sausio 13 d. Šimtas prakartėlių Vatikane – nuo gruodžio 7 d. iki sausio 13 d. 

Prakartėlė – svarbus evangelizavimo įrankis

„Šimtas prakartėlių“ po keturių dešimtmečių persikėlė į Vatikaną. Kasmetinė kalėdinė prakartėlių paroda, organizuojama vienos italų katalikų šeimos iniciatyva, pirmą kartą rengiama kartu su Šventuoju Sostu vienoje Vatikano salėje Šv. Petro bazilikos prieigose.

Penktadienį atidaryta 43-oji tarptautinė paroda „Šimtas prakartėlių“, įrengta Šv. Pijaus X salėje, Via della Conciliazione gatvėje (įėjimas Via dell’Ospedale 1). Paroda veiks kasdien nuo 10 iki 20 val. iki sausio 13 dienos, o Kalėdų dieną ir Naujųjų metų išvakarėse iki 16 val. Lankymas nemokamas.

Šventojo Sosto Spaudos salės komunikate apie parodą „Šimtas prakartėlių“ pranešta, kad Naujojo evangelizavimo dikasterija priėmė Menaglia šeimos kvietimą parodą globoti, siekiant gyvai pratęsti Italijoje nuo seno paplitusią prakartėlių tradiciją.

„Prakartėlė iš tiesų yra labai svarbi italų religinės kultūros dalis. Mes, katalikai, turėtume įsipareigoti gyvai palaikyti ir ateities kartoms perduoti šią tradiciją. To siekiame parodą surengdami Vatikane“,  – tvirtina tame pačiame komunikate Mariacarla Menaglia, kurios tėvas Manlio pirmąją Italijos regionų prakartėlių parodą surengė Romoje 1976 metais.

Metams bėgant vienos šeimos iniciatyva tapo tarptautinės reikšmės įvykiu. Parodoje „Šimtas prakartėlių“ pristatomi eksponatai ne tik iš Italijos, bet taip pat iš kitų šalių. Šių metų parodos garbės viešnia Panamos ambasadorė prie Šventojo Sosto Miroslava Rosas Vargas parodos atidaryme pasidalijo Panamoje po šešerių savaičių prasidėsiančių PJD ir popiežiaus kelionės į Panamą lūkesčiais. Mišrus choras parodos atidarymo svečiams atliko keletą kalėdinių giesmių, taip pat Panamos PJD giesmę „He aquí la Sierva del Señor“ (Štai aš, Viešpaties tarnaitė“).

Naujojo evangelizavimo dikasterijos vadovas arkivyskupas Rino Fisichella įsitikinęs, kad graži italų kultūrinė tradicija, kurią pradėjo šv. Pranciškus Asyžietis, yra svarbus evangelizavimo įrankis:

„Daugelis žmonių Kalėdų metu susimąsto apie Dievo įsikūnijimo slėpinį: Dievas įsikūnijo, tapo žmogumi! Prakartėlėse tai parodyta statulėlėmis, kartais jos būna tikri meno šedevrai, ypač garsios neapolietietiškos prakartėlės, priešais kurias lankytojas gali pamaldžiai pamąstyti apie Dievo meilę žmogui: Dievas vardan mūsų gerovės tapo kūdikiu.“

Popiežiškoji Naujojo Evangelizavimo taryba siūlo parodą lankysiančioms grupėms registruotis iš anksto, informacija skelbiama portale: 100presepi.it

Portalas primena popiežiaus Pranciškaus kalėdinį kvietimą: „Leiskime, kad mus paliestų išganantis švelnumas. Ateikime arčiau prie Dievo, kuris prisiartino prie mūsų, stabtelėkime ir įsižiūrėkime į prakartėlę.“ (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 07, 11:30