Paieška

palestinian-president-mahmoud-abbas-meets-wit-1543833834861.JPG

Popiežius priėmė Palestinos prezidentą

Popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė Palestinos prezidentą Mahmoudą Abbasą. Po susitikimo su popiežiumi, prezidentas taip pat aplankė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis arkivysk. Paulą Richardą Gallagherį.

Šventojo Sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbia, kad „nuoširdžių pokalbių metu buvo aptarti geri Šventojo Sosto ir Palestinos dvišaliai santykiai ir iškeltas pozityvus vietos krikščionių ir Bažnyčios institucijų indėlis į Palestinos visuomenės gyvenimą, suderinamai su 2015 m. pasirašyta sutartimi. Kalbėta apie palestiniečių tautos vidinį susitaikinimą ir apie būtinumą atgaivinti Izraelio ir Palestinos taikos dialogą, kad su tarptautinės bendruomenės pagalba būtų pasiektas dviejų valstybių sprendimas, patenkinantis abiejų tautų teisėtus lūkesčius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Jeruzalės statusui. Buvo pabrėžta, jog labai svarbu išsaugoti Šventojo miesto tapatybę ir visuotinio masto svarbą trims iš Abraomo save kildinančioms religijoms.  Galiausiai kalbėta ir apie kitus konfliktus, kurie slegia Artimuosius Rytus, apie būtinumą skatinti taiką ir dialogą, apie religinių bendruomenių pareigą kovoti su visomis ekstremizmo ir fundamentalizmo formomis.“

 (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 03, 15:13