Paieška

Ypatingojo misijų mėnesio pristatymas Vatikano spaudos salėje Ypatingojo misijų mėnesio pristatymas Vatikano spaudos salėje 

2019 m. spalis paskelbtas Ypatinguoju misijų mėnesiu

Popiežius Pranciškus paskelbė ateinančių metų spalį Ypatinguoju misijų mėnesiu. Šią iniciatyvą penktadienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatė Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Fernando Filoni su keliais bendradarbiais.

Ypatingąjį misijų mėnesį bus minimos Katalikų Bažnyčios misijų pasaulyje programinio dokumento – popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud“ paskelbimo šimtosios metinės. Ypatinguoju misijų mėnesiu skelbiamas spalis, nes kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį minima Pasaulinė misijų diena. Misijų mėnesio pristatymo spaudos konferencija surengta lapkričio 30-ąją, nes šią dieną sukako 99 metai nuo dokumento, kurio šimtmetis bus minimas ateinančiais metais, paskelbimo. Apaštališkąjį laišką „Maximum illud“ popiežius Benediktas XV pasirašė 1919 m. lapkričio 30 d.

Apaštališkąjį laišką „Maximum illud“ Benediktas XV parašė vos metams praėjus po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Būtent Didysis karas, gana smarkiai pakeitęs geopolitinį Europos, kartu ir Europos valstybių turėtų kolonijų kituose kontinentuose žemėlapį, privertė ir Katalikų Bažnyčią naujai apibrėžti savo misijų veiklą. Taip pat reikėjo aiškiai atskirti Bažnyčios misijų tikslus nuo valstybių politinių tikslų, o Evangelijos skelbimą – nuo nacionalistinių ideologijų.

Pretekstas, paskatinęs šio dokumento paskelbimą, buvo vokiečių misionierių skundai, kad Didžiosios Britanijos kolonijų valdytojai dėl nacionalistinių motyvų neleidžia jiems vykdyti savo tarnystės, varo juos lauk, elgiasi su jais taip, tarsi jie būtų karą pralaimėjusios valstybės valdininkai.

Popiežius Benediktas XV taip suformulavo misijų tikslus, kad būtų aišku, jog jie neturi nieko bendra su kolonijiniais valstybių interesais, nustatė praktines gaires, kurių privalo misionieriai laikytis vykdydami savo tarnystę ir steigdami naujas misijas. Dokumente taip pat kalbama apie viso katalikų pasaulio atsakomybę už misijas, apie pareigą remti misijas malda ir materialine pagalba.

„Dievo Bažnyčia yra visuotinė ir ji nesvetima nė vienai tautai“, – rašė Benediktas XV, pabrėždamas, kad Bažnyčia negali ir nenori ginti jokių šališkų interesų, bet jos vienintelis tikslas yra Viešpaties Jėzaus Kristaus meilės skleidimas misionierių žodžiu, švento gyvenimo pavyzdžiu ir artimo meilės darbais.

Tą patį pakartojo ir popiežius Pranciškus, informuodamas Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektą kard. Fernando Filoni apie savo sprendimą 2019 metų spalį paskelbti Ypatinguoju misijų mėnesiu. „Ir šiandien Jėzus mums sako: „Eikite į visą pasaulį ir padarykite mokiniais visų tautų žmones“ (Mk 16,15). Bažnyčia priima šį kvietimą ne kaip vieną iš galimų pasirinkimų, bet kaip visą laiką galiojantį Viešpaties įsakymą. Kaip priminė Vatikano II Susirinkimas, Bažnyčia savo prigimtimi yra misionieriška“, – rašo kardinolui Filoni popiežius Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 01, 12:04