Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežiui nepilnamečių apsauga – pamatinis prioritetas

Vyskupams tenka didžiausia atsakomybė už šią rimtą problemą. Tačiau pasauliečiai vyrai ir moterys, kurie yra seksualinio išnaudojimo sferos ekspertai ir dalyvaus susitikime, irgi prisidės, ypač skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimo srityje.

Popiežius Pranciškus vasario 21–24 dienomis Vatikane sušaukė aukščiausio lygio susitikimą nepilnamečių apsaugos klausimais. Jame kraštų vyskupų konferencijų pirmininkai, Rytų Bažnyčių ir Vienuolijų sąjungos ir kai kurių Romos kurijos sekretoriatų ir dikasterijų vadovai, įskaitant pasauliečius, keturias dienas tarsis dėl vaikų apsaugą pasauliniu mastu.

Penktadienį pranešta apie popiežiaus sudarytą susitikimo organizacinį komitetą, ta proga pareiškimus apie būsimą susitikimą ir sudarytą organizacinį komitetą paskelbė keli jo nariai, taip pat Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas kardinolas O’Malley ir Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke.

Vasario mėnesį popiežiaus sušauktas susitikimas „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“, yra beprecedentis, parodantis, kad popiežiui Pranciškui nepilnamečių apsauga yra pamatinis prioritetas.

Tai susiję su vaikų apsauga nuo bet kokio blogio visame pasaulyje. Popiežius Pranciškus nori, kad Bažnyčios lyderiai višikai suprastų kokios sunkios dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo pasekmės nukentėjusiesiems.

Susitikimas visų pirma skirtas vyskupams, sakė Spaudos salės direktorius, pridūręs, kad vyskupams tenka didžiausia atsakomybė už šią rimtą problemą. Tačiau pasauliečiai vyrai ir moterys, kurie yra šios seksualinio išnaudojimo klausimų ekspertai ir dalyvaus susitikime, irgi prisidės, ypač skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimo srityje, kalbėjo Greg Burke.

Kardinolas Sean O’Malley pareiškime pasidžiaugė popiežiaus sprendimu pritarti Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos siūlymui sušaukti tokio pobūdžio susitikimą, kuriame jis dalyvaus asmeniškai. Siūlymui pritarė popiežiaus Kardinolų patarėjų taryba ir jį patvirtino popiežius, pranešė O’Malley.

Pasak jo, susitikimas vasario mėnesį bus svarbus etapas nutiesiant aiškų kelią seksualinio piktnaudžiavimo klausimu visame pasaulyje. Būtina tęsti nulinės tolerancijos nusistatymą ir praktiką, siekti didesnio skaidrumo, skelbti kaltinamų dvasininkų pavardes ir raginti visas vienuolijas imtis panašių priemonių, bendradarbiauti su civiline ir juridine valdžia. Tačiau į pirmą vietą turime iškelti paramą nukentėjusiems ir rūpinimąsi jų pastoracija.

Kardinolas O’Malley irgi atkreipė dėmesį į pasauliečių vaidmens svarbą šiame procese, kuris, pasak jo, yra tęstinis, tapo katalikų šeimos audinio dalimi ir reikalauja pasauliečių ir dvasininkų partnerystės, kad būtų galima atsiliepti į vyskupų lyderystės trūkumus taip, kad ir vyskupai būtų laikomi atsakingais už nusikaltimus prieš vaikus ir pažeidžiamus suaugusius. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 24, 13:53