Paieška

Arkivysk. Charles Scicluna Arkivysk. Charles Scicluna 

Paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos antrasis sekretorius

Maltos arkivyskupas Charles Scicluna paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos antruoju sekretoriumi. Šventojo Sosto spaudos centro pranešime nurodoma, kad nors paskirtas naujoms pareigoms, jis ir toliau vadovaus Maltos arkivyskupijai.

Benedikto XVI pontifikato metais monsinjoras Scicluna, eidamas Tikėjimo mokymo kongregacijos Teisingumo gynėjo pareigas, nagrinėjo vadinamuosius graviora delicta – sunkiausius nusikaltimus, kuriems priskiriami kunigų lytiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius.

Charles Scicluna gimė 1959 m. Kanadoje. Maltoje baigęs kunigų seminariją, 1986 m. priėmė kunigo šventimus. Romoje baigęs kanonų teisės studijas, nuo 1990 m. dirbo Maltos arkivyskupijos teisme. Nuo 1995 m. dirbo Apaštališkosios Signatūros teisme Vatikane, o vėliau Tikėjimo mokymo kongregacijos Teisingumo gynėju, tuo pat metu dėstydamas ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios teisės fakultete. 2012 m. buvo paskirtas Maltos augziliaru, o 2015 m. – Maltos arkivyskupu. Pastaruoju metu jis taip pat vadovavo kolegijai, tiriančiai bylas, priklausančias Tikėjimo mokymo kongregacijos kompetencijai. (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 13, 12:44