Paieška

Popiežius ir Kroatijos vyskupai Popiežius ir Kroatijos vyskupai

Dviejų vyskupų konferencijų vizitai Ad limina

Šią savaitę, lapkričio 12–17 d., Romoje lankosi Kroatijos vyskupai. Tai jų oficialus ataskaitinis vizitas Ad limina apostolorum. Visą praėjusią savaitę Romoje lankėsi Rumunijos ir Moldovos vyskupai.

Kroatija, kurios vyskupus, vizito Ad limina proga, popiežius Pranciškus priėmė pirmadienį, šiuo metu turi kiek daugiau kaip 4 milijonus gyventojų, kurių net 88 procentai yra pakrikštyti Katalikų Bažnyčioje.

Krikščionybė dabartinės Kroatijos teritoriją pasiekė jau pirmaisiais amžiais, kai Adrijos jūros rytų krantas priklausė Romos imperijai. Šiandien Bažnyčia Kroatijoje turi 4 arkivyskupijas, 13 vyskupijų (kurių viena yra Serbijos teritorijoje ir viena Juodkalnijoje) ir kariuomenės ordinariatą. Visų šių vyskupijų ganytojai pirmadienio rytą apie pusantros valandos kalbėjosi su popiežiumi, pristatė jam savo vadovaujamų vietinių Bažnyčių būklę.

Praėjusią savaitę Romoje lankėsi ir su popiežiumi susitiko Rumunijos ir Moldovos vyskupų konferencijos nariai. Šias abi šalis sieja ta pati kalba ir didelė dalis bendros istorijos, tad ir katalikų ganytojai sudaro vieną Vyskupų konferenciją.

Rumunijoje gyvena beveik 20 milijonų žmonių, kurių dauguma yra krikščionys ortodoksai. Katalikai sudaro tik apie 7 procentus gyventojų. Taip pat ir Moldovoje, turinčioje apie 3,5 milijono gyventojų, absoliuti dauguma priklauso ortodoksų bendruomenėms, pavaldžioms Maskvos patriarchatui ir Rumunijos Ortodoksų Bažnyčiai. Katalikai sudaro vos apie 0,5 procento gyventojų.

Rumunijoje Katalikų Bažnyčia turi šešias lotynų apeigų vyskupijas, šešias graikų apeigų vyskupijas, vieną armėnų katalikų vyskupiją ir kariuomenės ordinariatą. Moldovoje yra viena katalikų vyskupija, o jos ganytojas priklauso bendrai su Rumunijos ganytojais Vyskupų konferencijai.  (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 13, 16:42