Paieška

Vatican News
Vyskupai iš Kinijos Sinode Vyskupai iš Kinijos Sinode 

Kinijos vyskupai aukojo Mišias Romoje

Vatikane vykstančiame Vyskupų Sinode dalyvaujantys du vyskupai iš Kinijos – Janano vyskupas Jonas Krikštytojas Yang Xiaoting ir Čengde vyskupas Juozapas Guo Jincai sekmadienį aukojo Mišias Romos Monti rajono Švč. M. Marijos bažnyčioje.

„Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė – nesvarbu, kur gyvena jos nariai: Kinijoje, Italijoje ir kitoje šalyje. Visus mus vienija ta pati Kristaus meilė, - sakė homilijoje vyskupas Yang. Paminėjęs neseniai pasirašytą Šventojo Sosto ir Pekino valdžios susitarimą dėl vyskupų skyrimo, jis sakė, kad popiežius Pranciškus yra gerai susipažinęs su Bažnyčios padėtimi Kinijoje ir šiuo sprendimu paliudijo, jog nenori, kad dalis Kinijos katalikų būtų atskirta nuo Visuotinės Bažnyčios“. Vyskupas taip pat sakė, kad katalikai Kinijoje karštai meldžiasi už Šventąjį Tėvą ir labai norėtų, kad jis juos aplankytų.

Po Mišių kinai vyskupai ir kiti dalyviai meldėsi prie palaimintojo Gabrielio Marijos Allegra kapo, bažnyčios šoniniame altoriuje. Šis italas pranciškonas – biblistas, vertėjas, filosofas – beveik visą savo gyvenimą praleido Honkonge. 2012 m. jis buvo paskelbtas palaimintuoju. (JM / VaticanNews)

2018 spalio 11, 16:44