Paieška

Vatican News
Luis Ladaria – Prefetto de la Congregazione per la Dottrina della Fede. Luis Ladaria – Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas 

Paskirtasis kardinolas Ladaria: Prefekto dėmesys pastoracijai

Kai tapo Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretoriumi, paskirtasis kardinolas Luis F. Ladaria stebėjosi netikėtai patekęs į dėmesio centrą.

2008 m. rugpjūčio mėn. duotame interviu Italijos laikraščiui „30 giorni“ jis sakė nesitikėjęs, kad ten atsidurs. Nuo tada jėzuitų vyskupas buvo ne kartą nustebintas, ypač kai buvo paskirtas Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektu ir kardinolu.

Gimęs 1944 m. balandžio 19 d. Maljorkoje, Ladaria baigė teisės studijas Madrido universitete. Tačiau įgijęs diplomą jis sakė supratęs, kad tai nėra tai, ko jis norėjo. „Norėjau tapti kunigu, man patiko Jėzaus Draugija, kurią pažinojau. Tad man tai pasirodė atviras kelias, kuriuo pasukau beveik natūraliai“, pasakojo Ladaria. Jis įstojo į Jėzaus draugiją 1966 m. ir po teologijos bei filosofijos studijų Ispanijoje ir Vokietijoje jis buvo įšventintas į kunigus 1973 m. liepą.

Vėliau Luis F. Ladaria apsigynė teologijos daktaro laipsnį Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje 1975 m. ir pradėjo dėstyti dogmatinę teologiją Popiežiškajame Comillas universitete Madride. Po devynerių metų jis grįžo į Grigaliaus universitetą dėstyti, nuo 1986 m. iki 1994 m. buvo universiteto vicerektoriumi.

Ladaria yra sakęs, kad profesoriavimo metas Romoje suformavo jo požiūrį apie tai, kaip Bažnyčios reikalai dažnai gali būti pasitelkiami padėti ekstremistams - tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų pažiūrų. „Prisipažįstu, kad man nepatinka kraštutinumai – nei progresyvistiniai, nei tradicionalistiniai. Tikiu, kad yra vidurio kelias, kurį pasirenka dauguma profesorių Romoje ir visoje Bažnyčioje, ir manau, kad teisinga juo eiti“.

Popiežius Benediktas XVI paskyrė jį arkivyskupu ir Tikėjimo doktrinos kongregacijos sekretoriumi. Jie ilgai kartu dirbo - tarptautinėje komisijoje nuo 1992 m iki 1997 m., bei nuo 1995 m. iki 2008 m. Ladariai atliekant Tikėjimo doktrinos kongregacijos konsultanto ir teologijos komisijos generalinio sekretoriaus pareigas, kol buvo paskirtas kongregacijos sekretoriumi. Popiežius Pranciškus paskyrė vyskupą Ladaria kongregacijos prefektu 2017 m. Prefektas atsakingas už teisingos katalikų doktrinos ir teologijos interpretavimo sklaidą, jo biurui taip pat pavesta tirti atvejus, kai dvasininkai kaltinami mažamečių lytiniu išnaudojimu.

Nepaisant jo atsakomybės kaip Bažnyčios tikėjimo vadovo, paskirtasis kardinolas Ladaria sakė, kad priimti naują vaidmenį jam buvo paprastas paklusnumo klausimas. Apie skyrimą kardinolu viename interviu, duotame kovo mėnesį portalui Vatican News, jis pasakoja taip:  „Popiežius pasikvietė mane ir pranešė savo sprendimą, aš atsakiau: „Šventasis Tėve, jei tai nusprendėte, aš priimu ir nieko nesakau“.

Paklaustas ar abu vienijanti jėzuitų formacija padeda lengviau bendradarbiauti, Ladaria patvirtino, jog nors tai ir tiesa, iš tiesų tai jog abu yra jėzuitai – atsitiktinumas.

„Popiežius yra popiežius! Ar jis jėzuitas ar ne, man nėra didelio skirtumo. Tai nekeičia esmės“, sakė vyskupas, pridurdamas, kad jog jo kaip Tikėjimo doktrinos kongregacijos vadovo užduotis ginti ir skelbti tikėjimą yra ne ik teologinio autoriteto pozicija, tačiau turi aiškią „pastoracinę dimensiją“. „Ne kartą girdėjau popiežių Benediktą XVI, dar kai jis buvo kongregacijos prefektu, sakant - „turime ginti paprastų tikinčiųjų tikėjimą, ne teologų“, pasakojo paskirtasis kardinolas Vatican News. „Žinoma, tai nereiškia, kad neturime nuodugniai ištirti dokumentų, tačiau turime tai daryti vadovaudamiesi „salus animarum“ (sielų išganymo) nuostata. Tai pirmasis mūsų darbo tikslas“, sako paskirtasis kardinolas Luis F. Ladaria. (DŽ /Cruxnow / Vatican News)

2018 birželio 09, 16:29