Paieška

Vatican News
Kardinolas Angelo Amato pristato popiežiui ir kardinolams kandidatus į šventuosius Kardinolas Angelo Amato pristato popiežiui ir kardinolams kandidatus į šventuosius   (Vatican Media)

Spalio 14 popiežius paskelbs šešis naujus šventuosius

Kanonizavimo apeigos įvyks sekmadienį, spalio 14 dieną. Šeši būsimi šventieji yra popiežius Paulius VI, arkivyskupas ir kankinys Oskaras Romero, italai kunigai Pranciškus Spinelli ir Vincentas Romano ir dvi vienuolės: vokietė Marija Kotryna Kasper ir ispanė Kūdikėlio Jėzaus Teresė Nazarija Ignacė.

Šešių palaimintųjų kanonizavimo datą paskelbė popiežius Pranciškus Šventųjų skelbimo konsistorijoje šeštadienį Vatikane.

Kandidatus į šventuosius popiežiui ir kardinolams pristatė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, kardinolas Angelo Amato.

Pal. popiežius Paulius VI bus ketvirtas praėjusio šimtmečio popiežius, kurio vardas įrašytas į šventųjų  sąrašą po šv. Pijaus X, šv. Jono XXIII ir šv. Jono Pauliaus II. Šventųjų skelbimo kongregacija yra paskelbusi dekretus dėl dar dviejų iš aštuonių praėjusio šimtmečio popiežių herojiškų dorybių: Pijaus XII ir Jono Pauliaus I.

Popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II kanonizavo popiežius Pranciškus 2014 metais. (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 19, 15:08