Paieška

2019 metais Jašo mieste (Rumunija) lankėsi ir pats popiežius 2019 metais Jašo mieste (Rumunija) lankėsi ir pats popiežius  (ANSA)

Popiežiaus laiškas rumunų jaunuoliams

Jašo vyskupija, esanti Rumunijos šiaurės rytuose, pasidalijo popiežiaus Pranciškaus atsakymu į vyskupijos jaunuolių laišką, kurį jie perdavė per kardinolą Pietro Paroliną, Popiežiaus valstybės sekretorių ir Pranciškaus artimiausią bendradarbį, kai šis prieš keletą savaičių lankėsi Jaše ir dalyvavo vyskupijos jaunimo renginyje.

„Dėkojame jums už rūpestį, kurį nuo pat savo, kaip visos Bažnyčios ganytojo, misijos pradžios rodėte mums, jaunajai kartai. Jūsų raginimai nežiūrėti į gyvenimą iš balkono, nelaikyti laime sėdėjimo ant sofos, nepraleisti gyvenimo tik prie ekranų, svajoti apie didelius dalykus davė mums daug darbo! Tiesą sakant, pripažįstame, kad kartais mums atrodo, jog per daug. Tačiau esame įsitikinę, kad jūs mus puikiai pažįstate ir norite, kad siektume aukštesnių tikslų. Ačiū, kad mumis pasitikite! Dėkojame, kad visada rodote mums kelią link Jėzaus!“, – rašė Jašo vyskupijos jaunuoliai.

Pranciškus padėkojo už laišką, už entuziazmą, kuris yra gyvo tikėjimo ženklas. „Jūs liudijate dinamiškumą ir gaivumą, kurį Bažnyčiai suteikia jauna širdis“, – rašo popiežius, pasak kurio, jaunų žmonių tikėjimas ir krikščioniškas įsipareigojimas užkrečia ir kitus.

„Skaitmeniniame amžiuje, kuriame gyvename, socialiniai tinklai gali būti galinga bendravimo ir ryšių palaikymo priemonė. Tačiau kviečiu susimąstyti apie jų naudojimą: puiku aktyviai naudoti socialinius tinklus, tačiau būkite atsargūs ir netapkite savo išmaniojo telefono vergais. Svarbu išmintingai skirstyti socialiniuose tinkluose praleidžiamą laiką ir atiduodamą energiją, kad neužsisklęstumėte virtualiame gyvenime ir nepakenktumėte savo realiam gyvenimui. Išeikite į pasaulį, susitikite su žmonėmis, klausykitės jų istorijų, žiūrėkite broliams ir seserims į akis. Tikrasis turtingumas slypi žmogiškuose santykiuose, kuriuos kasdien praktikuojate tiesiogiai ir nuoširdžiai bendraudami. Jei nusprendėte naudotis socialiniais tinklais, darykite tai drąsiai ir kūrybingai, perteikdami reikšmingas vertybes: draugystę, taiką, etninių grupių ir kultūrų dialogą, šeimos ir krikščioniškąsias vertybes. Naudodamiesi visomis turimomis priemonėmis būkite vilties nešėjai ir tiltų statytojai, kad pasaulyje skleistumėte gėrį ir meilę“, – linki rumunų vyskupijos jaunuoliams popiežius Pranciškus.

Jis atsisveikino su jaunuoliais linkėdamas jiems ir visiems jauniems rumunų katalikams gero nacionalinio susitikimo, kuris įvyks rugsėjo pradžioje gražioje kalnuotoje vietovėje. Pasak jo, nacionalinis jaunų katalikų sambūris bus vertinga proga kartu augti tikėjime, dalytis patirtimi ir sustiprinti savo krikščionišką gyvenimo kelionę. (RK / Vatican News)

2024 liepos 06, 12:04