Paieška

Karių kapai Normandijoje Karių kapai Normandijoje 

Popiežius minėjimų Normandijoje dalyviams: meldžiamės už žuvusius, smerkiame karą

Ketvirtadienį, birželio 6 d., sukanka 80 metų nuo sąjungininkų kariuomenės išsilaipinimo 1944 m. birželio 6 d. Normandijos paplūdimiuose. Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią trečiadienio, birželio 5 d., vakarą Normandijos Bajė (Bayeux) katedroje vykusio žuvusių minėjimo ir maldos už taiką dalyviams.

Popiežius rašo, kad jis malda ir mintimis vienijasi su visais žmonėmis, susirinkusiais minėti sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo Normandijoje 80-ųjų metinių. „Saugome atminimą  tų milžiniškų įspūdingų karinių pastangų siekiant sugrąžinti laisvę, – sakoma Pranciškaus žinioje. – Taip pat atsimename sumokėtą didžiulę kainą – milžiniškas kapines, kuriose išsirikiavę tūkstančiai karių kapų, daugiausia labai jaunų ir iš toli atvykusių karių, didvyriškai paaukojusių savo gyvybes, kad būtų užbaigtas Antrasis pasaulinis karas ir atkurta taika.“

Popiežius rašo, kad, minint išsilaipinimo Normandijoje sukaktį, neįmanoma neatsiminti visos didžiosios katastrofos, kokia buvo tas baisus pasaulinis karas, per kurį žuvo tiek daug vyrų, moterų ir vaikų, buvo išardyta tiek daug šeimų ir padaryta tiek daug žalos. Pasak Pranciškaus, būtų beprasmiška ir veidmainiška minėti išsilaipinimo sukaktį nesmerkiant karo ir neprisimenant 1965 m. spalio 4 d. iš JTO tribūnos skambėjusio popiežiaus Pauliaus VI šauksmo: „Niekada daugiau!“

Praeities klaidų atminimas kelis dešimtmečius palaikė tvirtą pasiryžimą daryti viską, kas įmanoma, kad neįsipliekstų naujas atviras pasaulinis karas, tačiau dabar su liūdesiu matome, kad šiandien jau taip nebėra ir kad žmonių atmintis trumpa. „Tegul šis minėjimas padeda mums ją susigrąžinti, – rašo popiežius. – Iš tiesų kelia nerimą, kad šiandien vėl svarstoma visuotinio karo hipotezė, kad tautos pamažu pripranta prie šios nepriimtinos galimybės. Tautos nori taikos! Tautos nori stabilumo, saugumo ir klestėjimo sąlygų, kad kiekvienas galėtų taikiai atlikti savo pareigą ir daryti tai, kam yra pašauktas. Sugriauti šią tvarką dėl ideologinių, nacionalistinių ir ekonominių ambicijų yra didelis nusikaltimas prieš žmones ir istoriją, nuodėmė prieš Dievą.“

Dėl to popiežius, vienydamasis su minėjimo Normandijos vyskupijos katedroje dalyviais, meldžiasi pirmiausia už žmones, kurie nori karo. „Tegul Dievas apšviečia jų širdis, tegul pastato jiems prieš akis visas tas nelaimes, kurias jie sukėlė.“ Popiežius taip pat meldžiasi ir visus prašo kartu su juo melstis už taikdarius ir už karų aukas – praeities ir dabartinių karų.

„Tegul Dievas būna mums gailestingas! Prašykime šventojo arkangelo Mykolo, Normandijos globėjo, pagalbos ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, užtarimo“, – sakoma popiežius žinioje, pasiųstoje Normandijoje vykusio minėjimo dalyviams. (jm / Vatican News)

2024 birželio 05, 17:11