Paieška

Ramadano pabaigos festivalis Dubajuje Ramadano pabaigos festivalis Dubajuje  (ANSA)

Popiežiaus sveikinimas musulmonams: „Mokėkime augti kartu“

„Broliai ir seserys, mūsų tėvas Abraomas pakėlė akis į dangų, kad pažvelgtų į žvaigždes: gyvenimo šviesa, kuri mus užplūsta ir apglėbia iš aukštybių, prašo mus įveikti neapykantos naktį, kad, pagal Kūrėjo valią, šviesą žemėje skleistų dangaus kūnai, o ne ginklų liepsnos, nušviečiančios dangų!“, – sako popiežius sveikinime musulmonams, kurie baigia Ramadano mėnesį.

Pranciškaus sveikinimas buvo skirtas „Al Arabiya“ televiziniam tinklui, kurio pagrindinė būstinė yra Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

„Dievas yra taika ir nori taikos. Kas jį tiki, tas negali neatsisakyti karo, kuris ne išsprendžia, bet gilina konfliktus“, – sakė popiežius, pridurdamas, jog karas neatveria perspektyvų, bet užgesina viltį.

Pranciškus išvardijo karus ir konfliktus, kurie yra gerai žinomi „Al Arabiya“ publikai: Palestinoje ir Izraelyje, Libane, Sirijoje. Jis palinkėjo, kad Gazos ruože būtų užkirstas kelias humanitarinei katastrofai, o spalio mėnesį pagrobti įkaitai būtų paleisti. Kad visuose Artimuosiuose Rytuose būtų stabdomas įsibėgėjęs blogis, kuris gali sukelti dar didesnį karą.

Popiežius yra įsitikinęs, jog šeimų, jaunuolių, senelių, vaikų, paprastų žmonių širdyse yra didelis taikos troškimas. Kad, ašarotomis akimis stebėdami smurto siautėjimą, jie taria – „Gana“. Tą patį ir jis nori pakartoti tiems, kurie turi didelę tautų valdymo atsakomybę, – „Gana!“

„Prašau, nustokite žvanginti ginklais ir galvokite apie vaikus – apie visus vaikus – kaip apie savo pačių vaikus. Pažvelkime į ateitį vaikų akimis. Jie neklausia, kas yra priešas, kurį reikia sunaikinti, bet kur yra draugai, su kuriais galima žaisti. Jiems reikia namų, parkų ir mokyklų, o ne kapų ir duobių!“ – pažymėjo popiežius.

„Bičiuliai, aš tikiu, kad dykumos gali sužydėti: kaip ir gamtoje, taip ir žmonių širdyse bei gyvenimuose. Tačiau vilties daigai neapykantos dykumose išaugs tik tada, jei mokėsime augti kartu, vienas šalia kito. Jei mokėsime gerbti kitų įsitikinimus, pripažinti kiekvienos tautos teisę egzistuoti ir kiekvienos tautos teisę turėti savo valstybę. Jei mokėsime gyventi taikiai, nedemonizuodami kitų. Tuo tikiu ir to viliuosi, o kartu su manimi ir krikščionys, kurie, susidurdami su įvairiais sunkumais, gyvena Artimuosiuose Rytuose: apkabinu juos ir padrąsinu, prašydamas, kad jie visada ir visur turėtų teisę ir galimybę laisvai išpažinti savo tikėjimą, kuris kalba apie taiką ir brolybę“, – sakė popiežius Pranciškus, dėkodamas tiems, kurie jį išklausė, linkėdamas visokio gėrio ir Aukščiausiojo palaiminimo. (RK / Vatican News)

2024 balandžio 13, 14:39