Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus   (Vatican Media)

Popiežiaus katechezė. Geriausias Kristaus liudytojas – kantrus krikščionis

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie kantrybę – dorybę, kuri yra labai artimai susijusi su meile. Popiežius pažymėjo, kad apie kantrybės dorybę mums kalba ir Didžiąją savaitę minimi išganymo slėpiniai.

Didžiąją savaitę pradedančio Verbų sekmadienio liturgijoje skambėjusioje Viešpaties kančios Evangelijoje girdėjome, kaip į kančią Viešpats atsako kantrybe. Pranciškus atkreipė dėmesį, kad žodis „kantrybė“ turi tą pačią šaknį kaip ir „kančia“. Būtent per kančią išryškėja Kristaus kantrybė. Jis kantriai ir nuolankiai leidžiasi suimamas, nuplakamas; tyli girdėdamas jam skelbiamą neteisingą nuosprendį; ištveria kareivių įžeidinėjimus; kantriai neša kryžių; atleidžia tiems, kurie jį prikalė prie kryžiaus; nereaguoja į provokacijas. Visa tai mums sako, kad Jėzaus kantrybė nėra tik stoiškas kančios priėmimas, bet didesnės meilės vaisius.

Pasak popiežiaus, pats geriausias Kristaus liudytojas yra kantrus krikščionis. „Pagalvokime, – sakė Pranciškus, – kiek daug yra motinų ir tėvų, darbininkų, gydytojų ir slaugytojų, ligonių, kurie kasdien tylomis praturtina pasaulį šventa kantrybe!“ Antra vertus, turime atvirai pripažinti, kad mums dažnai trūksta kantrybės. Jos mums labai reikia, tačiau labai dažnai tampame nekantrūs ir į blogį atsakome blogiu. Sunku išlikti ramiems, suvaldyti savo instinktus, blogas reakcijas, nuraminti ginčus ir konfliktus šeimoje, darbe, netgi krikščionių bendruomenėje.

Turime atsiminti, sakė Pranciškus, kad kantrybė yra ne tik darniam gyvenimui reikalinga vertybė, bet ir pašaukimas. Jei Kristus yra kantrus, tai ir krikščionis yra pašauktas būti kantrus. Skubėjimas ir nekantrumas yra dvasinio gyvenimo priešai. Dievas yra meilė, o kas myli, tas nepavargsta, nėra irzlus, nekelia ultimatumų, bet moka laukti. Popiežius paminėjo Jėzaus palyginimą apie gailestingąjį Tėvą, kuris laukia iš namų išėjusio sūnaus: jis kantriai kenčia ir laukia, kad sūnus sugrįžtų.

Ką turime daryti, kad turėtume daugiau kantrybės? Kaip moko šv. Paulius, kantrybė  yra Šventosios Dvasios dovana, dėl to reikia jos melsti. Jos melskime ypač šiomis dienomis, kai kontempliuojame Nukryžiuotąjį. (jm / Vatican News)

2024 kovo 27, 10:39

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >