Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pranciškus: prisiminkime Dievo gerumą

Ketvirtasis advento sekmadienis primena, kad Dievas ateina mūsų išgelbėti romumu, sakė popiežius sekmadienį, gruodžio 24 d., per vidudienio susitikimą su piligrimais ir turistais iš viso pasaulio, tikinčiaisiais iš Romos ir visos Italijos.

Pranciškus komentavo Ketvirtojo advento sekmadienio Evangelijos skaitinio pasakojimą apie apreiškimą Marijai – Jėzaus prasidėjimą Marijos įsčiose Šventosios Dvasios veikimu. Angelas Marijai, be kita ko, sakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi”.

Romos vyskupas Pranciškus pasidalijo samprotavimais apie Angelo paminėto šešėlio reikšmę. Šešėlis Šventajame Rašte yra Dievo malonė, kuri gaivina ir apsaugo. Išėjimo knyga pasakoja apie debesį, kuris lydėjo Dievo tautą dykumoje (žr. Iš 13, 21–22).

Pasak popiežiaus, šešėlis kalba apie Dievo gerumą. Dievas Marijai, kartu ir mums tarsi sakytų: „Esu čia dėl tavęs, atiduodu save tau kaip prieglobstį ir priebėgą: tad ateiki po mano šešėliu, pabūki su manimi“. Šitaip daro vaisinga Dievo meilė. Ir mes galime kažką panašaus patirti, pavyzdžiui, kai draugai, sužadėtiniai, sutuoktiniai, tėvai ir vaikai vieni su kitais elgiasi švelniai ir pagarbiai, kai vieni kitais rūpinasi su gerumu. Ir mes prisiminkime Dievo gerumą, sakė sekmadienį Pranciškus ir tęsė: šitaip myli Dievas ir prašo, kad mes taip darytume priimdami kitus, juos saugodami ir gerbdami.

Prisiminkime visus, prisiminkime atstumtuosius, visus, kurių nepasiekia Kalėdų džiaugsmas. Visus prisiminkime su Dievo gerumu. Prisiminkime Dievo gerumą ir klauskime savęs: ar gyvenu troškimu būti apgaubtas Šventosios Dvasios, Dievo švelnumo ir romumo, Dievo gerumo, suteikti Dievui vietos širdyje, priimti jo atleidimą ir Eucharistiją? Kuriems vienišiems ir stokojantiems žmonėms galėčiau tapti šešėliu, kuris gaivina, ir draugu, kuris paguodžia?

Dievo Motina Švč. M. Marija tepadeda mums būti atviriems ir svetingiems Dievui, kuris su romumu ateina mūsų išgelbėti, linkėjo popiežius visiems suteikdamas Kūčių sekmadienio palaiminimą. (SAK / Vatican News)

2023 gruodžio 24, 14:14

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >