Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Pranciškus: Monserato Mergelė kviečia patirti visuotinę brolystę

Šventasis Tėvas susitiko su Dievo Motinos Montserato vienuolyno piligrimais 800-ųjų įkūrimo metinių proga. Pasveikinęs kardinolą Omelą, Monserato brolijos abatą Manelį Gaschą, kitus vyskupus, kunigus ir tikinčiuosius, kurie dalyvavo piligriminėje kelionėje, popiežius pasidžiaugė, kad jų apsilankymas vyko Rožinio Dievo Motinos šventės dieną, kai švenčiamas artumas ir švelnumas su savo tauta esančio Dievo, kuris nepalieka mūsų vienų ir dovanoja mumis besirūpinančią ir mus lydinčią Motiną.

„Atvykote kaip piligrimai į Romą švęsti ir padėkoti Viešpačiui už šį labai artimą Marijos buvimą, ji 800 metų lydėjo jus krikščioniškojo gyvenimo kelyje. Prisiminkime jos atvaizdą:  Monserato Mergelę, mylimą „Morenetą“, juodąją Mergelę, sėdinčią ir laikančią ant rankų Kūdikį, Dievo Motiną, kuri savo dešinėje rankoje laiko sferą, simbolizuojančią Visatą, ji yra „visos kūrinijos Karalienė ir Valdovė“. Turėdami omenyje šį dvigubą Marijos pašaukimą būti Dievo ir mūsų Motina, apmąstykime šios piligriminės kelionės šūkį: „Liaudies pamaldumas, socialinė draugystė ir visuotinė brolystė“. Žinome, kad maldingumas Marijai yra labai svarbus Dievo tautos pamaldumo apraiškose“, – kalbėjo popiežius, primindamas apie tikinčiųjų minias, kurios per šiuos 800 metų aplankė šventovę Montserate, meldėsi Rožinio malda ir nuolankiai prašė juodosios Mergelės užtarimo sau ir artimiesiems, kiek išsakyta maldavimų ir padėkų. Pasak popiežiaus, Marija kiekvienam savo vaikui ramiai ir šiltai, kaip Galilėjos Kanoje, primena: „Daryk, ką Jėzus tau lieps“ (žr. Jn 2, 5).

Evangelizuojanti liaudies pamaldumo galia sukuria palankias sąlygas draugystės ir brolybės ryšiams tarp tautų stiprėti, ir šia prasme pamaldumas Marijai turi išskirtinę vietą, tęsė popiežius, pabrėždamas, kad Marija yra užtarėja, pagalbininkė konfliktinėse ar probleminėse situacijose, kaip, pavyzdžiui, pritrūkus vyno vestuvėse, padedanti „atrišti mazgus“, kurie gali susiraizgyti mumyse ir tarp mūsų. Marija taip pat nutiesia draugystės tarp tautų tiltus, kviesdama kreipti žvilgsnį į mūsų egzistencijos kilmę ir tikslą – Jėzų Kristų, ragindama sekti jos pavyzdžiu eiti ramybės, gerumo, išklausymo ir dialogo  keliais. „Brangūs broliai ir seserys, Monserato Mergelė, laikanti pasaulį rankose, kviečia patirti šią visuotinę brolystę be sienų, be išskyrimų, brolystę, kuri išsklaido uždaros aplinkos šešėlius. Ji dėmesinga ne tik Jėzui, bet ir „kitiems palikuonims“ (Apr 12, 17). Prisikėlusio Viešpaties galia ji nori pagimdyti naują pasaulį, kuriame visi būtume broliai ir seserys, kuriame atsirastų vietos visiems visuomenės atstumtiesiems, kuriame spindėtų teisingumas ir taika“, – kalbėjo popiežius (žr. enciklika Fratelli tutti, n. 278).

Baigdamas sveikinimą popiežius pasidžiaugė proga kartu apmąstyti šias temas ir patirti Kristaus skelbimo džiaugsmą, kai už rankos mus laiko Marija, gyvoji Evangelijos Motina ir naujoji evangelizacijos Žvaigždė, ir paragino Monserato bendruomenę tęsti šią misiją, kuri yra dovana ir užduotis. „Telaimina jus Jėzus, tesaugo jus Švč. Mergelė ir tepadeda toliau eiti kartu“, – kalbėjo popiežius, paprašydamas nepamiršti melstis už jį. (DŽ / Vatican News)

 

           

2023 spalio 07, 12:11