Paieška

Popiežius priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupus Popiežius priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupus   (ANSA)

Popiežius priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupus

Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius Pranciškus priėmė Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupus, dalyvaujančius Romoje šiomis dienomis vykstančiame savo sinode.

Kaip informuoja Šventojo Sosto spaudos salė, per beveik dvi valandas trukusį susitikimą pirmiausia sveikinimo žodį tarė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Po jo kalbėjo keli kiti vyskupai, kiekvienas iš jų pasakodamas apie kančias, kurias įvairiose vietose patiria Ukrainos žmonės. Popiežius Pranciškus įdėmiai išklausęs išreiškė savo artumą ir patikino, kad jis savo jausmais yra tragediją išgyvenančiais ukrainiečiais. Popiežius atkreipė dėmesį į to, ką išgyvena ukrainiečių tauta, kankinystės matmenį. Jis apgailestavo dėl bejėgiškumo jausmo, patiriamo „velnio, norinčio sunaikinti“, akivaizdoje. Popiežius taip pat paminėjo Ukrainos vaikus, su kuriais jis susitiko per bendrąsias audiencijas. Viena iš karo pasekmių – iš vaikų atimta šypsena.

Reaguojant į karo žiaurumą, būtina daugiau melstis, prašyti atsivertimo ir konflikto pabaigos, todėl, atsiliepdamas į susitikimo metu išsakytą prašymą, popiežius pasiūlė, kad spalio mėnesį visame pasaulyje, ypač šventovėse, būtų kalbamas Rožinis už taiką ir Ukrainą.

Užsiminęs apie pastarosiomis dienomis vykusį pokalbį su rusų katalikų jaunimu popiežius paminėjo savo atsakymą, duotą žurnalistams iš Mongolijos grįžtančiame lėktuve. Galiausiai jis priminė kenčiančio Jėzaus pavyzdį. Jis įžeidinėjamas, kankinamas ir nukryžiuojamas drąsiai liudijo tiesą. Tai nelengva, sakė popiežius. Tai – šventumas, bet žmonės būtent to laukia iš Bažnyčios ganytojų: kad būtų šventi ir mokytų eiti keliu, kurį rodo Jėzus. Prieš baigiamąją maldą popiežius prisipažino, kaip jis kasdien prisimena ukrainiečius melsdamasis prie Mergelės Marijos ikonos, kurią jam padovanojo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, baigdamas savo tarnystę Buenos Airėse. 

Kitų detalių apie susitikimą su popiežiumi pateikiama Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios internetinėje svetainėje paskelbtuose pranešimuose.

Ukrainiečiai vyskupai paprašė susitikimą pradėti bendra malda už visus, kurie šiuo metu žūsta nuo Rusijos agresijos. Visi kartu sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą. Anot vyriausiojo graikų katalikų ganytojo Sviatoslavo Ševčuko, susitikimas buvo abipusio įsiklausymo ir atviro bei nuoširdaus dialogo proga.

„Pokalbyje su Šventuoju Tėvu išsakėme viską, ką mūsų tikintieji Ukrainoje ir visame pasaulyje patikėjo mums perduoti jam. Mūsų vyskupai kalbėjo ukrainiečių, anglų, portugalų ir italų kalbomis“, – pažymėjo didysis arkivyskupas. Pasak jo, tarp perduotų dalykų buvo tai, kad kai kurie Šventojo Sosto ir paties popiežiaus pareiškimai buvo skausmingi ir nesuprantami Ukrainos žmonėms, kraujuojantiems kovoje už savo orumą ir nepriklausomybę. Be to, šie pareiškimai tuoj pat panaudojami Rusijos propagandos, siekiant pateisinti karą ir paremti jį grindžiančią „rusų pasaulio“ ideologiją.

Pasak Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios interneto svetainės pranešimo, popiežius, kaip jau padarė pakeliui iš Mongolijos į Romą, pripažino neatitikimą tarp savo ketinimo ir palyginimo, kurį pateikė kreipimesi į jaunus rusus.

„Grįždamas iš Mongolijos, per pokalbį su žurnalistais sakiau, kad labai skaudu, kai tautos kultūrinį paveldą „distiliuoja“ ir juo manipuliuoja tam tikra valstybės galia ir dėl to jis tampa ideologija, kuri naikina ir žudo. Didelė tragedija, kai tokia ideologija įsiveržia į Bažnyčią ir pakeičia Kristaus Evangeliją“, – cituojamas popiežius, kuris taip pat pasakė, jog supranta skausmą, kurį ukrainiečiams kelia abejonė, su kuo jis yra.

„Noriu jus užtikrinti dėl mano solidarumo su jumis ir nuolatinio maldos artumo. Aš esu su Ukrainos žmonėmis", – cituojamas popiežius.

Ukrainiečiai vyskupai dėkojo popiežiui Pranciškui už jo nuolatinę paramą Ukrainai tarptautiniu lygmeniu, humanitarinę paramą, asmenines pastangas išlaisvinti kalinius, specialiojo popiežiaus pasiuntinio kardinolo Matteo Zuppi taikos palaikymo misiją ir kt.

Visų vardu didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas įteikė popiežiui dvi dovanas. Viena jų 2022 metų lapkritį areštuotų ir iki šiol neišlaisvintų ukrainiečių redemptoristų Ivano Levickio ir Bohdano Heletos asmeniniai daiktai: misijų kryžius, maldaknygė ir rožinis. Šie daiktai, pasak ukrainiečio ganytojo, liudija bendrą Bažnyčios Ukrainoje kančią su visais krašto žmonėmis dėl Rusijos sukelto karo. Visi vyskupai prašė tęsti pastangas išlaisvinti karo belaisvius.

„Perduodame šiuos daiktus kaip neįkainojamą lobį su viltimi, kad Ukrainoje netrukus įsiviešpataus teisinga taika“, – sakė S. Ševčukas. Kita dovana buvo Jėzaus Kristaus ikona su ugnies ir dūmų ženklais. Ji buvo išgelbėta ukrainiečių karių iš sudegintos bažnyčios Červonės kaime, Zaporižės srityje, jį atsiėmus. Rastą ikoną kariai atidavė vienam graikų katalikų apeigų kapelionui. Ji primena, kad Rusija kariauja ne vien su kariuomene, bet ir su civiliais, naikina religinį paveldą, yra įrodymas, kad kartu su visais ukrainiečiais, nekaltomis Rusijos agresijos aukomis, jų kūne kenčia ir pats Dievas. (JM/ RK / Vatican News)

2023 rugsėjo 06, 16:11