Paieška

Rusijos subombarduotame Mariupolio teatre slėpėsi šeimos su vaikais Rusijos subombarduotame Mariupolio teatre slėpėsi šeimos su vaikais  (AFP or licensors)

Popiežius: nevalia nukreipti karo ginklų į civilius taikinius

Popiežius pasveikino tarptautinio simpoziumo apie encikliką „Pacem in Terris“ dalyvius. Popiežiškosios Socialinių mokslų akademijos ir Oslo Taikos tyrimų instituto simpoziume minimos popiežiaus šv. Jono XXIII enciklikos 60 metinės.

Simpoziumas vyksta pačiu laiku, kai pasaulis yra trečiojo pasaulinio karo, vykstančio dalimis, gniaužtuose, tragiško karo Ukrainoje fone, kuris kelia ir branduolinio ginklo panaudojimo pavojų, žinioje pažymėjo popiežius. Atkreipęs dėmesį į siaubingą moderniųjų ginklų naikinančią jėgą, Pranciškus pakartojo savo pirmtako įspėjimą istoriniame dokumente, jog valstybių ir individų santykiai turi būti reguliuojami ne ginkluota jėga, o pagal sveiko proto principus: tiesos, teisingumo, įtaigaus ir nuoširdaus bendradarbiavimo.

Popiežius reiškė viltį, kad simpoziumo dalyviai pranešimuose analizuos ne tik taikai gresiančius karinius ir technologijomis pagrįstus pavojus, bet ir etinius samprotavimus apie rimtą branduolinio ginklo turėjimo pavojų, svarbą atnaujinti nusiginklavimo procesą ir taiką skatinančių inciatyvų kūrimą. Visų atsakomybė palaikyti gyvą viziją, kad pasaulis be branduolinio ginklo yra galimas ir būtinas. Šioje sferoje pamatinis yra JT ir susijusių institucijų darbas, pažymėjo popiežius.

Pasak Pranciškaus, moralinės branduolinio karo implikacijos turėtų neužtemdyti svarbių etinių implikacijų, kurias šiuo metu vykstančiuose karuose kelia konvencinio karo ginklai, kurie turėtų būti naudojami vien tik gynybai, o ne nukreipiami į civilius taikinius.

Popiežius sveikinimo žinioje išsakė viltį, kad šios temos aptarimas leistų suderinti nusistatymą, jog tokie ginklai dėl jų didžiulės naikinamosios galios nebus panaudojami būdais, kurie galėtų sukelti „perteklines traumas ar bereikalingas kančias“, pažymėjo popiežius, žinioje pacitavęs Sankt Peterburgo deklaraciją (1868 m.), pasirašytą tuometinių Europos galybių, ir pridūręs, kad šiuos žodžius įkvėpę humanitariniai principai, paremti tautų teisės tradicija, tebėra aktualūs ir šiandien, praėjus 150 metų. (SAK/Vatican News)

2023 rugsėjo 19, 16:05