Paieška

Popiežiaus audiencija italų biblistams Popiežiaus audiencija italų biblistams  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija italų biblistams

Rugsėjo 7-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Italijos Biblijos asociacijos narius, dalyvaujančius 47-ojoje nacionalinėje biblinėje savaitėje, kurios metu diskutuoja apie „Sandoros ir sandorų visuotinę ir dalinę reikšmę“. Pasak Pranciškaus, ši tema riša Naująjį ir Senąjį Testamentą, glaudžiai siejasi su dabartiniu pasauliu.

Dievo sandoroje su Nojumi daugiausia dėmesio skiriama žmonijos ir kūrinijos santykiui. Sandoroje su Abraomu dėmesys sutelkiamas į trijų didžiųjų monoteistinių religijų bendrą matricą: tikėjimą Dievu kaip vienybės ir vaisingumo sąlyga. Galiausiai Sinajaus sandora susijusi su Įstatymo dovana ir Izraelio, kaip visų tautų išganymo priemonės, išrinkimu. Šios trys sandoros susiję su konkrečiu laikotarpiu, konkrečiais asmenimis, bet tuo pat metu kalba apie Dievo meilę visai žmonijai.

Nojaus sandora aiškiai kalba apie žmogaus ir kūrinijos santykį. Pasakojime apie tvaną (žr. Pr 6–9) Dievas neapykantos ir smurto nuniokotai žmonijai sugrąžina viltį ir išganymą per patriarcho teisingumą, kuris apima ir aplinkos matmenį, pagarbą Kūrėjo rankos įrašytiems ritmams. Niekada neatšaukta sandora su Nojumi šiandien skatina nuosaikiai ir po lygiai naudotis ištekliais. 

Sandora su Abraomu yra svarbi visoms trims didžiosioms monoteistinėms religijoms. Bendras tikėjimas į vieną Dievą skatina gyventi kaip broliams. Tai išties svarbus pašaukimas karų ir mirties draskomame pasaulyje. 

Trečiosios sandoros metu Dievas išsirinko Izraelio tautą ir dovanojo jai įstatymą. Tačiau Dievas visada renkasi ne kad ką nors išskirtų, bet kad pasiektų ir aprėptų visus, kad didintų visuotinį gėrį. Tikintieji turi nuolatos saugotis pagundos kasti apsauginius griovius ar statyti užtvaras tarp savęs ir kitų žmonių ar tautų Dievo trokštamos žmonių ir Dievo tautos vienybės sąskaita.  

Popiežius Pranciškus padėkojo italų biblistams už jų tarnystę Dievo žodžiui, visų universaliam paveldui, už pagalbą Bažnyčiai Italijoje, už siūlomas Biblijos studijas vyskupijose, už bendradarbiavimą su popiežiškaisiais universitetais ir Popiežiškuoju Biblijos institutu, kuriame ne vienas iš jų ir įgijo formaciją. Toks bendradarbiavimas stiprina visas puses. (RK / Vatican News)   

2023 rugsėjo 07, 12:15