Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos karabinieriams

Šeštadienio, rugsėjo 16 d., rytą popiežiaus Pranciškaus audiencijoje dalyvavo šeši tūkstančiai karabinierių – Italijos gynybos ministerijai pavaldžios policijos pareigūnų – mininčių savo kolegos Salvo D‘Acquisto herojiškos mirties 80-ąsias metines.

Karabinierių puskarininkį Salvo D‘Acquisto naciai sušaudė 1943 m. rugsėjo 23 d. Jis atidavė savo gyvybę mainais už kelias dešimtis įkaitais paimtų žmonių. Italijos kariuomenės ordinariatas jau prieš kurį laiką pradėjo herojiško puskarininkio beatifikacijos bylą.

Salvo D‘Acquisto pasiaukojimas labai aktualus ir mūsų dienomis, sakė Pranciškus. Gyvename pasaulyje, kuriame daug individualizmo ir nepakantumo kitiems, taip pat smurto ir neapykantos. Kankinio kario liudijimas skelbia meilės galia įkrautą žinią. „Jums, kasdien tarnaujantiems teisingumui ir teisėtumui, norėčiau pasakyti, kad visko, ką jūs kasdien darote, tikroji priežastis ir galutinis tikslas yra artimo meilė, – sakė Pranciškus. – Iš tiesų teisingumas reiškia ne tik pareigą nubausti tuos, kurie nusikalto, bet reikalauja stengtis, kad nusikaltusysis grįžtų į teisingumo kelią, gerbtų kitus ir bendrąjį gėrį. Žinoma, visa tai reikalauja pasiaukojimo ir atsidavimo, drausmės ir valios, atsakomybės jausmo ir pasišventimo.“ Popiežius ragino žvelgti į Salvo D’Acquisto, ir toliau rodyti artumą žmonėms, kurie labai vertina šį karabinieriams būdingą bruožą. (jm / Vatican News)

2023 rugsėjo 16, 13:11