Paieška

Popiežius su Japonijos katalikais, dešinėje kardinolas Thomas Aquino Manyo Maeda Popiežius su Japonijos katalikais, dešinėje kardinolas Thomas Aquino Manyo Maeda 

Popiežius sujungė dvi Japonijos vyskupijas

Popiežius Japonijoje įsteigė naują Osakos-Takamatsu arkivyskupiją, sujungdamas Osakos arkivyskupiją ir Takamatsu vyskupiją. Naujosios arkivyskupijos ganytoju paskirtas kardinolas Thomas Aquino Manyo Maeda, iki šiol vadovavęs Osakos arkivyskupijai.

Thomas Aquino Manyo Maeda gimė 1949 m. Baigęs kunigų seminariją Fukuokoje, 1975 m. buvo įšventintas kunigu. 2011 m. buvo paskirtas Hirošimos vyskupu. Nuo 2014 m. vadovavo Osakos arkivyskupijai. 2018 m. jis buvo paskirtas kardinolu.

Naujosios arkivyskupijos teritorijoje gyvena 19 mln. žmonių, kurių tik apie 51 tūkst. yra katalikai. Arkivyskupijoje yra 105 parapijos, kuriose tarnauja 170 kunigų.

2023 rugpjūčio 15, 13:09