Paieška

Rugpjūčio 23 d. bendroji audiencija Rugpjūčio 23 d. bendroji audiencija  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: karas yra žiaurus!

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius sveikino piligrimų grupes, taip pat jaunuolius, ligonius, senelius ir jaunavedžius. Jis priminė ketvirtadienį minimą apaštalo Baltramiejaus liturginę šventę bei nenuilstamai kvietė maldai už Ukrainą, užsiminęs apie šiuo metu joje vykstančias Nepriklausomybės dienos iškilmes, primenančias 1991 metų rugpjūčio įvykius.

„Tegul apaštalo šv. Baltramiejaus (...) pavyzdys padeda jums būti nuoširdžiais Jėzaus liudytojais ir su tikėjimu pakelti kančias, galvojant apie tas, kurias patyrė Evangelijos apaštalai. Šv. Baltramiejaus užtarimui patikime ir brangiąją Ukrainą, taip skaudžiai kenčiančią nuo karo. Broliai ir seserys, melskimės už mūsų brolius ir seseris ukrainiečius: jie taip kenčia. Karas yra žiaurus! Tiek daug vaikų dingo, tiek daug žmonių žuvo. Prašau, melskimės! Nepamirškime kankinamos Ukrainos. Šiandien yra svarbi data šiai šaliai“, – sakė popiežius Pranciškus savo klausytojams. (RK / Vatican News)

2023 rugpjūčio 23, 11:22