Paieška

Erdeni Dzu budistų vienuolynas Mongolijoje Erdeni Dzu budistų vienuolynas Mongolijoje 

Mongolija. Didėja popiežių dėmesys Azijai

Pranciškaus vizitas Mongolijoje rugpjūčio 31-rugsėjo 4 dienomis yra 180-oji popiežių apaštališkoji kelionė nuo jų pradžios 1964 metais. Pranciškus yra pirmasis popiežius apsilankantis Mongolijoje ir ketvirtas popiežius sugrįžtantis į Aziją.

Simboliška, kad pirmosios dvi popiežiaus Pauliaus VI apaštališkosios kelionės 1964 m. buvo į Aziją: sausio mėnesį į Šventąją Žemę – į Jordaniją ir Izraelį – ir gruodžio mėnesį į Libaną ir Indiją.

Pranciškaus kelionė į Mongoliją nuo pirmosios šv. Paulius VI į Aziją, kai Romos vyskupas apsilankė Jeruzalėje, yra 30-oji popiežių kelionė į Azijos žemyną. Beje, Pranciškus kelione į Mongoliją, kuri yra 12-oji jo kelionė į Aziją, pralenkia popiežiaus šv. Jono Pauliaus II kelionių į Aziją, kurių buvo 11, skaičių.

Augantis Romos Bažnyčios vyskupų pastoracinis ir evangelizacinis dėmesys Azijos žemynui tarsi patvirtina popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pranašystę, jog Azija yra krikščionybės trečiojo tūkstantmečio žemynas.

Galime melstis, 1995 m. Filipinuose sakė Jonas Paulius II, kad kaip pirmąjį tūkstantmetį Kryžius buvo pastatytas Europos žemėje, antrąjį tūkstantmetį – Amerikos ir Afrikos žemėse, taip trečiąjį tūkstantmetį galėtume surinkti didelį tikėjimo derlių didžiuliame ir gyvame Azijos žemyne. Jei Bažnyčia Azijoje turi įgyvendinti tai, kas jai lemta, evangelizavimas – džiaugsmingas, kantrus ir progresyvus Jėzaus Kristaus išganingosios mirties ir prisikėlimo skelbimas – turi būti jūsų svarbiausias prioritetas.

Jonas Paulius II dėstė savo mintis kreipdamasis į Azijos vyskupų konferencijų federacijos atstovus. Pažymėjęs, kad visi asmenys, asociacijos ir bendruomenės turėtų savęs paklausti, ar gali padaryti daugiau, kad atvertų Azijos duris Kristui, šv. Jonas Paulius II atkreipė dėmesį, kad viena iš priemonių įvykdyti šiuos evangelizavimo įsipareigojimus yra Vyskupų sinodas, anot jo, galintis veiksmingai padėti tvirčiau vesti Bažnyčią Azijoje į trečiąjį tūkstantmetį. (SAK/Vatican News)

2023 rugpjūčio 31, 11:00