Paieška

Abraomo namai JAE sostinėje Abraomo namai JAE sostinėje  (ANSA)

Popiežius suteikė interviu arabų dienraščiui

Jungtinių Arabų Emiratų dienraštis „Al-Ittihad” paskelbė pokalbį su popiežiumi Pranciškumi apie jo vizitą šiame krašte, apie kartu su Al Azharo didžiuoju imamu Ahmadu al Tayyebu pasirašytą Dokumentą apie žmonių brolybę, apie 2023 metų vasario mėnesį JAE atidarytą „Abraomo namų“ religinį kompleksą, kuris šį dokumentą įkūnijo modernios architektūros formomis, taip pat apie būsimą JT konferenciją apie klimatą ir apie jaunas kartas.

Pasak popiežiaus, jis labai vertina JAE įsitraukimą į tarpreliginį dialogą, kuris leidžia įveikti pagundą užsidaryti savyje, kurti uždaras tapatybes. Pranciškus pridūrė, kad Dokumentą apie brolybę jis įteikia kiekvienai delegacijai, kuri apsilanko Vatikane, nes mano, jog tai svarbus tekstas ne vien tikinčiųjų, bet ir visų žmonių taikiam sugyvenimui. Žmonių brolybė yra priešnuodis karo ir neapykantos nuodams. Mums reikia gesinti gaisrą, o ne dar labiau jį kurstyti. Mums reikia taikos skatintojų, o ne konfliktų kurstytojų. „Turime kartu kurti ateitį arba ateities nebus“, – pakartojo popiežius ne kartą sakytus žodžius.

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – citavo popiežius Dokumento apie brolybę pirmuosius sakinius. Anot Pranciškaus, svarbu, kad šie žodžiai taptų paliečiama tikrove. Kad religinis jausmas virstų bendradarbiavimu ir bendrais gerais darbais. Elgtis kaip broliais ir seserimis yra geriausias būdas pašlovinti Dievą. Jei būsime geri tik su tais, kurie mano ir gyvena kaip mes, sumenkinsime Dievą ir gerumą.

Tuo metu, kai komunikacijos technologijos naudojamos priešiškumui didinti, melagingoms žinioms skleisti, religijos tebūna taikos, sugyvenimo ir brolybės veiksniu. Jei religijos skelbia visagalį Dievą Kūrėją, kuris dovanoja gyvybę, neturime teisės jos atimti, jos negerbti, jai grasinti. Todėl turime atmesti visas nepagarbos gyvybei ir prievartos formas: nuo genocido ir terorizmo iki abortų.

Pranciškus padėkojo JAE vyriausybei už drąsų „Abraomo namų“ komplekso projektą. Galima priminti, kad tai dideliame sode pastatyti trys kubo formos pastatai – mečetė, sinagoga ir bažnyčia, išorėje ir viduje pasižymintys moderniosios architektūros linijomis, o ketvirtoji komplekso erdvė tarnauja kaip bendra ekspozicijų ir renginių vieta. Trys monumentalūs statiniai yra vienodos kubo formos: tuo norėta pabrėžti monoteistinių religijų bendrumą – visos dalijasi Abraomo paveldu, turi bendrų nuostatų ir vertybių. Nėra vieno išsiskiriančio, kitus užgožiančio pastato, bet trijų pastatų harmonija viename sode – tuo norėta įkūnyti žmonių brolybės, laisvės, atvirumo, tolerancijos, kaimynystės viename Dievo pasaulyje idėją, pabrėžtą popiežiaus ir didžiojo imamo dokumente, priešingą minčiai, jog religinės bendruomenės pasmerktos neapkęsti viena kitos. Kita vertus, kiekvieno statinio – bažnyčios, mečetės ir sinagogos – linijų struktūra ir harmonija yra skirtingos, pabrėžiančios jų savitumą. Pasak popiežiaus Pranciškaus žodžių JAE dienraščiui, jis viliasi, kad ši vieta iš tiesų taps pavyzdžiu ir modeliu religijų dialogui ir sugyvenimui.

Svarbu, pridūrė popiežius, jaunosioms kartoms duoti įrankius, kurie juos apsaugotų nuo susidūrimų, priešiškumo ir negatyvumo, nusistatymų ir neapykantos: tarp šių įrankių yra laisvė, sugebėjimas atsirinkti ir atsakomybė. Vieną dieną, pasak popiežiaus, ateities kartos mus įvertins: ar nepalikome jų vienų, ar suteikėme gerą pagrindą kurti civilizaciją. Ar palikome tik miražus ir sumaištį.

Laisvė yra tai, kas būdinga asmeniui. Dievas mus sukūrė laisvus – laisvus net atmesti Jį. Todėl negalima varžyti laisvės mąstyti, svarstyti, abejoti, kelti klausimų. Klausimas yra kelias į tiesą. Minties, išraiškos, religijos laisvė yra būtina, kad jaunuoliai galėtų bręsti ir mokytis. Negalima jų palikti tamsoje, izoliacijoje, neapykantoje.

Panašiai, turime jaunuolius mokyti meno gerai pasirinkti, įžvelgti dalykų vertę, kad jie galėtų gyventi gražiai ir harmoningai. Tikintis žmogus žino, kad toks sugebėjimas taip pat yra Dievo dovana, o kad ją priimtų – jis niekada neturi manyti, kad yra sau pakankantis. Jaunuoliams turi būti perteiktas atsakomybės jausmas – jie yra ateities kūrėjai. Klaidinga manyti, kad jaunuoliai nesugeba rinktis. (RK / Vatican News)

2023 liepos 03, 13:19