Paieška

Marijos maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje liepos 2 d. Marijos maldos dalyviai Šv. Petro aikštėje liepos 2 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: pasaulyje daug karų. Melskimės už taiką!

Popiežius Pranciškus po liepos 2 d. maldos ir palaiminimo sveikindamas maldininkus ir jų grupes iš Romos, Italijos ir viso pasaulio prašė taip pat vasaros laikotarpiu nepaliaujamai melstis už taiką, ypač už Ukrainos tautą, patiriančią didelius išmėginimus.

Pranciškus taip ragino atkreipti dėmesį į daugelį kitų karų pasaulyje, kurie dažnai užmirštami: „Šiuo metu kraujas praliejamas daugelyje pasaulio vietovių vykstančiuose konfliktuose ir susirėmimuose. Daug karų pasaulyje! Sekime žinias apie šiuos įvykius, padėkime kenčiantiems ir melskimės, nes malda yra švelni jėga, apsaugojanti ir palaikanti pasaulį“, – pažymėjo Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 02, 12:35

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >