Paieška

Popiežiaus audiencija misionierių klaretiečių kongregacijos atstovėms Popiežiaus audiencija misionierių klaretiečių kongregacijos atstovėms  (Vatican Media)

Popiežius: labai reikia ištikimo ir drąsaus pašvęstųjų liudijimo

Popiežius Pranciškus pirmadienį, liepos 24 d., privačiose audiencijose priėmė Virginia Raggi, buvusią Romos merę, Ugandos ministrę pirmininkę Robinah Nabbanja, Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinį direktorių Tedrosą Adhanomą Ghebreyesusą ir Marijos Nekaltojo prasidėjimo misionierių klaretiečių kongregacijos atstoves.

Kreipdamasis į misionieres klaretietes, šiomis dienomis Romoje dalyvaujančias generalinėje kapituloje, popiežius paragino pagilinti savo chrizmos šaknis ir džiaugsmingai skelbti Evangeliją pagal Emauso mokinių pavyzdį. Popiežius pažymėjo, kad pasakojime apie Emauso mokinių susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi galima rasti pagrindinius Bažnyčios šiuo metu einamo sinodinio kelio elementus: susitikimą, dalyvavimą, dialogą, bendrystę ir misiją.

Marijos Nekaltojo prasidėjimo misionierės klaretietės tebūna kaip Švč. M. Marija, kuri nuolat rodo į savo sūnų Jėzų; tebūna misionierės, nešančios Jėzaus žinią ten, į kur yra siunčiamos; tebūna klaretietės, misionieriaus ir steigėjo šv. Antano Marijos Clareto vertos dukros. Jis yra pavyzdys, iš kurio visada galite mokytis, kaip puoselėti meilės ryšį su Dievo motina Marija, užsidegimą evangelizuoti ir misionierišką drąsą, sakė Pranciškus.

„Jūs pašauktos perduoti savo dvasinį paveldą kitiems juos užkrečiant Evangelijos džiaugsmu. Nebijokite peržengti geografinių ir egzistencinių ribų taip, kaip tai darė steigėjas t. A. M. Claretas, kad visi galėtų patirti meilės perpildytą Dievo širdį. Bažnyčiai ir pasauliui labai reikia ištikimo ir drąsaus pašvęstųjų liudijimo!“, – pasakė klaretietėms popiežius.

Klaretiečių kongregacija turi du steigėjus, abu misionieriai iš Ispanijos: šv. A. M. Claretas ir garbingoji Dievo tarnaitė Antonia Paris. Iš Marijos draugijos kilusios vienuolės ir arkivyskupo A. M. Clareto, Marijos Nekaltojo prasidėjimo sūnų misionierių kongregacijos steigėjo, gyvenimo keliai susikryžiavo XIX a. Kuboje. A. Paris pajuto pašaukimą steigti naują moterų kongregaciją ir kreipėsi į Kubos Santjago arkivyskupą A. M. Claretą, tad šis 1855 m. įkūrė moterų kongregaciją. Iš Kubos klaretietės persikėlė į Ispaniją, o iš čia – į visą pasaulį. Iš Kubos klaretietės persikėlė į Ispaniją, o iš čia į visą pasaulį. Klaretietės yra pasišventusios skelbti Dievo žodį per katechezę ir pastoracinį apaštalavimą.

1950 m. popiežius Pijus XII arkivysk. A. M. Claretą paskelbė šventuoju. 1993 m. popiežius šv. Jonas Paulius II pripažino Dievo tarnaitės Antonia Paris herojiškas krikščioniškąsias dorybes. (SAK/Vatican News)

2023 liepos 24, 12:52