Paieška

Medžiugorjės parapijos bažnyčia Medžiugorjės parapijos bažnyčia  

Popiežius jaunimui Medžiugorjėje: nuo šiandienos pasirinkimų priklausys ateitis

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Bosnijos ir Hercegovinos Medžiugorjės parapijoje šiomis dienomis vykstančio kasmetinio jaunimo susitikimo „Mladifest“ dalyviams. Šiemetinė jaunimo šventė Medžiugorjėje baigsis sekmadienį, liepos 30 d., likus vos porai dienų iki kito didžiojo jaunų žmonių susitikimo – Lisabonoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų.

„Su džiaugsmu kreipiuosi į jus, dalyvaujančius šventėje, kuri suteikia jums progą švęsti ir atnaujinti savo tikėjimą“, – rašo popiežius ir toliau savo žinioje apmąsto Medžiugorjėje  vykstančios jaunimo šventės temą – evangelisto Mato užrašytus Jėzaus žodžius: „Štai mano motina ir mano broliai“ (Mt 12, 49). Evangelistas pasakoja, kad, Jėzui kalbant miniai, kažkas jam pranešė, jog jo motina ir giminaičiai jo ieško. Jėzus atsako klausimu: „Kas mano motina ir kas mano broliai?“ ir, rodydamas į mokinius, sako: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mt 12, 49–50). Pasak Pranciškaus, šie Jėzaus žodžiai stebina, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie rodo nepagarbą motinai Marijai ir kitiems artimiesiems. Iš tikrųjų Jėzus nori mums pasakyti, kad laikymasis Tėvo valios mus labiausiai su juo suvienija ir kad ši vienybė yra svarbesnė net už kraujo ryšius.

„Brangūs jaunuoliai, Dievo valia yra neįkainojamas lobis, – rašo Pranciškus jaunimui. Mergelė Marija užmezgė artimą ryšį su Jėzumi dar prieš jį pagimdydama. Ji tapo savo Sūnaus mokine ir motina tą pačią akimirką, kai, išgirdusi angelo apreiškimo žodžius, atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Nuo tos akimirkos visas jos gyvenimas buvo nuolatinis Dievo valios vykdymas.“

Toliau Pranciškus rašo, kad mes labai dažnai priešinamės Dievo valiai, norime lengvesnio gyvenimo, be iššūkių, be kančios. Dažnai bijome Dievo valios, nes įsivaduojame, kad Dievas gali pareikalauti, ko nenorėsime. Bijome, kad priimti Dievo valią reikš atsisakyti savo laisvės. Pasak popiežiaus, būtent dėl šių abejonių turime melsti Dievą, kad jis mums padėtų suprasti savo valią ir kad sugebėtume ją vykdyti. Pats Jėzus mums paaiškina, kodėl mes turėtume trokšti gyventi pagal Dievo valią. Tėvo valios vykdymas padaro mus Dievo vaikais, Jėzaus broliais ir seserimis.

„Brangūs jaunuoliai, Dievas turi meilės planą kiekvienam iš jūsų. Nebijokite jo valios, bet visiškai pasitikėkite jo malone“, – prašo popiežius ir linki, kad jaunų žmonių gyvenime neliktų vietos savanaudiškumui ar tinginystei. „Pasinaudokite savo jaunyste, kad kartu su Viešpačiu padėtumėte savo egzistencijos pamatus, nes nuo pasirinkimų, kuriuos padarysite dabar, priklausys jūsų ateitis.“ Galiausiai popiežius meldžia Švenčiausiąją Mergelę Mariją lydėti jaunimą gyvenimo kelionėje, padėti atpažinti ir priimti dangiškojo Tėvo valią. (jm / Vatican News)

2023 liepos 27, 14:41