Paieška

Migrantai prie Lampedūzos Migrantai prie Lampedūzos   (ANSA)

Popiežius: Bažnyčia pašaukta eiti užmirštųjų maršrutu

Bažnyčia Italijoje įvairiais renginiais mini popiežiaus Pranciškaus pirmosios kelionės X metines. 2013 m. liepos 8 d. popiežius Lampedūzos saloje pagerbė Viduržemio jūros tragedijoje žuvusiųjų atminimą ir paliudijo solidarumą žmonėms, kurie po skaudžių patirčių išsilaipino Lampedūzoje.

Šeštadienį, liepos 8 d., Lampedūzos gyventojai ir Agridžento arkivyskupijos tikintieji dalyvavo atminimo procesijoje iš Šv. Džerlando bažnyčios iki Europos vartų paminklo Lampedūzos pakrantėje. Šeštadienio vakarą susitikime bažnyčios šventoriuje bus klausomasi liudijimų apie migracijos apraišką ir popiežiaus vizito reikšmę. Įžvalgomis dalysis Bažnyčios Italijoje Migrantų fondo, Jūros pastoracijos, Agridžento arkivyskupijos ir Lampedūzos parapijos atstovai, vietinis žvejys ir keli migrantai iš Afrikos. Sekmadienio, liepos 9-osios, priešpietį kardinolas Francesco Montnegro, Agridžento arkivyskupas emeritas, aukos šv. Mišias popiežiaus vizito Lampedūzoje dešimtmečio proga.

Taip pat popiežius paminėjo savo kelionės dešimtmetį. Šeštadienio rytą sveikindamas procesijos dalyvius Agridžento arkivyskupas Alessandro Damiano perdavė Pranciškaus palaiminimą Lampedūzos gyventojams ir perskaitė šią progą jam skirtą popiežiaus laišką.

Pranciškus laiške pažymėjo, kad tebesitęsiančios rimtos tragedijos Viduržemio jūroje yra sukrečiančios. Nekaltų žmonių, daugiausiai vaikų, ieškančių ramesnio gyvenimo toliau nuo karų ir smurto, žūtys yra kurtinantis skausmo šauksmas, kuriam negalime būti abejingi. Tai visuomenės, nebemokančios verkti ir užjausti, gėda, pažymėjo popiežius.

Šios baisios nelaimės būtinai turi sukrėsti sąžines: Dievas toliau mūsų klausia: „Adomai, kur tu? Kainai, kur tavo brolis?“. Turime keisti savo nusistatymą, patikino Pranciškus. Anot jo, brolis, kuris beldžiasi į mūsų duris, yra vertas mūsų meilės, priėmimo ir visokeriopo rūpestingumo. „Jis yra brolis, kaip aš atsirado šioje žemėje, kad galėtų džiaugtis visu tuo, kas yra joje ir dalytis bendrystėje“.

„Visi esame pašaukti giliai atnaujinti savo atsakomybės jausmą, paliudyti solidarumą ir dalijimąsi. Nelikime įkalinti baimės ar šališkų interesų, o būkime krikščionys, gebantys dalytis Evangelijos dvasiniais turtais“, paragino laiške Lampedūzos arkivyskupui popiežius. Jis pridūrė:

„Bažnyčia, kad būtu tikrai pranašiška, turi nedelsiant eiti  užmirštųjų maršrutu, išeiti iš savęs, kad brolybės ir meilės balzamu užgydytų kraujuojančias žaizdas visų, kurių kūnai paženklinti Kristaus žaizdomis“. (SAK / Vatican News)

Popiežius Lampedūzoje 2013 m. liepos 8 d.
Popiežius Lampedūzoje 2013 m. liepos 8 d.
2023 liepos 08, 12:34