Paieška

Tomas Akvinietis Tomas Akvinietis 

Popiežius: Tomas Akvinietis – išmintingas ir dvasingas Bažnyčios žmogus

Bažnyčios žmogus, kunigas ir mokytojas, palikęs didžiulį dvasinės ir žmogiškosios išminties palikimą. Taip liepos 11 d. paskelbtame laiške popiežius Pranciškus apibūdina šv. Tomą Akvinietį, kurio kanonizacijos 700 metų sukaktis bus minima ateinančios savaitės antradienį, liepos 18 d.

Kanonizacijos sukaktis bus iškilmingai minima už maždaug 100 km į pietus nuo Romos esančioje Fossanova abatijoje, kurioje šv. Tomas Akvinietis mirė 1274 m. kovo 7 d. Šia proga Mišias aukos popiežiaus pasiuntinys, Šventųjų Skelbimo dikasterijos prefektas  kard. Marcello Semeraro.

Dominikonas, kurį amžininkai vadino „angeliškuoju mokytoju“, buvo visapusiškai išsilavinęs žmogus, rašo popiežius Pranciškus kardinolui M. Semeraro adresuotame laiške, kuriuo jį skiria vadovauti Fossanova abatijoje vyksiančiam minėjimui. Tomas Akvinietis parašė daugybę veikalų ir mokė daugybės dalykų, puikiai išmanė filosofiją ir teologiją, pasižymėjo nepaprastu įžvalgumu ir išminimi, su pagarba studijavo dieviškuosius slėpinius ir kontempliavo juos su karštu tikėjimu, rašoma laiške.

Tomas Akvinietis yra vienas iškiliausių Vakarų mąstytojų. Gimęs apie 1224 m., jis pradėjo mokslus netoli gimtinės esančioje garsiojoje Monte Cassino benediktinų abatijoje, tačiau netapo benediktinu, o įstojo į kaip tik tais laikais įkurtą naują dominikonų ordiną. Tomas Akvinietis studijavo ir dėstė Kelne, Paryžiuje ir Italijos universitetuose. Mirė 1274 m. Fossanova abatijoje keliaudamas į Liono visuotinį Bažnyčios susirinkimą. 1323 m. jis buvo paskelbtas šventuoju. Daug šimtmečių šv. Tomas Akvinietis buvo vienas svarbiausių Katalikų Bažnyčios tikėjimo aiškinimo autoritetų. Jis taip pat labai vertinamas kaip filosofas, palikęs gilius pėdsakus metafiziką, pažinimo teorijos ir etikos srityse. Jo palikimą sudaro ne tik Biblijos egzegezė ir teologijos traktatai, bet taip pat antikos filosofų komentarai. (jm / Vatican News)

2023 liepos 12, 14:33