Paieška

Buvęs Mongolijos prezidentas Nambaras Enkhabayaras Vatikane Buvęs Mongolijos prezidentas Nambaras Enkhabayaras Vatikane  (Vatican Media)

Popiežiaus vizito Mongolijoje programa

Šventojo Sosto spaudos salė liepos 6 dieną paskelbė popiežiaus vizito Mongolijoje programą, kuri apims keturias viešas kalbas, Mišias Mongolijos katalikų bendruomenei, susitikimus su Mongolijos valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, kitų krikščionių ir kitų religinių bendruomenių nariais.

Popiežius išvyks į kelionę rugpjūčio 31 dienos pavakare ir atvyks į tarptautinį Ulan Batoro oro uostą rugsėjo 1-ąją, penktadienį. Po ilgos kelionės yra numatyta tik oficiali pasitikimo ceremonija, po to Šventasis Tėvas ilsėsis ir pasirengs rugsėjo 2-osios dienos susitikimams, kurie prasidės nuo popiežiaus priėmimo ceremonijos Ulan Batoro pagrindinėje aikštėje. Po ceremonijos popiežius apsilankys Mongolijos prezidento rūmuose ir po pokalbio su šalies vadovu kreipsis į krašto valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Po to įvyks dar du atskiri trumpi susitikimai su Mongolijos parlamento pirmininku ir ministru pirmininku.

Po pietų pertraukos popiežius nuvyks į sostinės Petro ir Pauliaus katalikų katedrą, kur susitiks su vyskupais, kunigais, misionieriais, vienuoliais ir vienuolėmis, kitais sielovados darbuotojais. Čia bus ištarta antroji popiežiaus kalba.

Trečioji kalba yra numatyta jau sekmadienio, rugsėjo 3-iosios, ryte, popiežiaus Pranciškaus susitikime su Mongolijos religinių bendruomenių, ne vien krikščioniškų, delegacijomis Ulan Batoro Operos ir baleto teatro rūmuose. Sekmadienio popietę popiežius aukos šventąsias Mišias Mongolijos katalikų bendruomenei, kuri, galima priminti, turi apie pusantro tūkstančio narių.

Rugsėjo 4-oji bus paskutinė popiežiaus vizito Mongolijoje diena. Jos ryte Pranciškus inauguruos Gailestingumo namų centrą ir susitiks su tais, kurie tarnauja artimui, rūpinasi seneliais, ligoniais. Po atsisveikinimo ceremonijos, apie vidudienį, popiežius Pranciškus paliks Mongoliją. Tos pačios dienos pavakare yra numatytas jo sugrįžimas į Romą. (RK / Vatican News)

2023 liepos 06, 15:25