Paieška

Popiežius Pranciškus ir vysk. L. Bettazzi Popiežius Pranciškus ir vysk. L. Bettazzi 

Popiežiaus užuojauta mirus garsiam Italijos vyskupui L. Bettazzi

Sekmadienį, liepos 16 d., likus keliems mėnesiams iki šimtojo gimtadienio, mirė garsus Bažnyčios Italijoje vyskupas, buvęs Ivrėjos ganytojas, vysk. L. Bettazzi.

Popiežiaus valstybės sekretorius popiežiaus vardu pareiškė užuojautą Ivrėjos vyskupui, velionio artimiesiems ir visiems gedintiems dėl taip mylimo ir labai vertinto ganytojo jo ilgoje ir vaisingoje tarnystėje.

Luigi Bettazzi ypač prisimenamas kaip buvęs tarptautinės katalikiškos taikos asociacijos Pax Christi pirmininkas, už nuopelnus pelnęs Tarptautinę UNESCO premiją už taikos ugdymą.

Luigi Bettazzi, kaip Bolonijos arkivyskupijos augziliaras, buvo paskutinis Vatikano antrajame susirinkime dalyvavęs  Italijos vyskupas. (L. Bettazzi dalyvavo paskutinėse trijose sesijose). 1966 m. popiežius šv. Paulius VI jį paskyrė Ivrėjos (Pjemontas) vyskupu. Eidamas šias pareigas L. Bettazzi palaikė glaudžius dialogo ryšius su netikinčiaisiais ir pacifistinio sąjūdžio atstovais, pareiškimais ir viešais laiškais skatino Italijos komunistų partiją pradėti dialogą katalikiško tikėjimo, su stambiais verslininkais – pelno ir darbo teisės klausimais. L. Bettazzi susilaukė ypatingo visuomenės dėmesio 1978 m. kai su kitais dviem Italijos vyskupais pasiūlė Raudonosioms brigadoms, kad jos paimtų juos į nelaisvę mainais už pagrobto krikščionių demokratų pirmininko Aldo Moro laisvę.

Kardinolas P. Parolinas telegramoje pažymėjo, kad popiežius Pranciškus mena vyskupą L. Bettazzi kaip aistringai mylėjusį Evangeliją, išsiskyrusį artumu vargšams, tapusį pranašišku teisingumo ir taikos ženklu nepaprastais Bažnyčios istorijos laikais, iškalbų dialogo žmogų ir atsparos tašką daugeliui Italijos visuomenės veikėjų ir politikų.

Romos vyskupas Pranciškus dėkojo Viešpačiui už vyskupo L. Bettazzi drąsų Vatikano antrojo susirinkimo liudijimą, meldė Prisikėlusį Viešpatį, kad jam suteiktų ištikimiems tarnams skirtą amžinąjį atpildą, visiems gedintiems ir vyskupo laidotuvių Mišių dalyviams liepos 18 d. (15.30 val.) Ivrėjos katedroje suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą.  (SAK / Vatican News)

2023 liepos 18, 12:46