Paieška

Romos Šv. Baltramiejaus bazilika Tiberio saloje yra skirta naujųjų laikų kankinių atminimui Romos Šv. Baltramiejaus bazilika Tiberio saloje yra skirta naujųjų laikų kankinių atminimui  

Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija

Liepos 3 diena datuotu laišku popiežius Pranciškus įsteigė „Naujųjų Kankinių – Tikėjimo liudytojų komisiją“, veiksiančią prie Šventųjų skelbimo dikasterijos. Minint garsius Bažnyčios šventuosius, nukankintus pirmaisiais amžiais, popiežius ne kartą yra pabrėžęs, jog daug krikščionių tampa kankiniais šiandien – netgi daugiau nei pirmųjų persekiojimų metu. Dera išsaugoti jų atmintį, kad ji mus įkvėptų.

„Atsižvelgdamas į artėjantį 2025 metų Jubiliejų, per kurį susirinksime kaip „vilties piligrimai“, Šventųjų skelbimo dikasterijoje įsteigiau „Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisiją“, kad ji sudarytų visų tų, kurie praliejo savo kraują išpažindami Kristų ir liudydami Jo Evangeliją, sąrašą. Kankiniai Bažnyčioje liudija viltį, kylančią iš tikėjimo Kristumi ir skatinančią tikrą meilę. Viltis palaiko gilų įsitikinimą, kad gėris stipresnis už blogį, nes Dievas Kristuje nugalėjo nuodėmę ir mirtį“, – rašoma popiežiaus Pranciškaus laiške, kuriame priduriama, kad Komisija vykdys panašią misiją į tą, kurią atliko šv. Jono Pauliaus II įsteigta komisija.

Galima priminti, jog didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus proga šv. Jono Pauliaus II potvarkiu įsteigta komisija kaupė ir paskelbė visų tautybių XX a. krikščionių tikėjimo kankinių ir liudytojų, be katalikų, taip pat protestantų ir ortodoksų, sąrašą. Ji surinko daugiau nei 13 000 įspūdingų ir herojiškų liudijimų apie vyrus ir moteris, kurie drąsiai liudijo tikėjimą įvairios prigimties totalitarinių režimų akivaizdoje, kentėjo ar neteko gyvybės dėl savo įsitikinimų. Kad jų atminimas būtų tinkamai saugomas, tiriamas ir perduotas, 2002 metais Jonas Paulius II šv. Baltramiejaus baziliką, esančią Romos centre, Tiberio upės saloje, paskelbė naujųjų laikų tikėjimo liudytojų ir kankinių memorialu. 2018 metų vasario 6-ąją joje Lietuvos ganytojai iškilmingai padėjo ir palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją.

Popiežiaus Pranciškaus įsteigta „Naujųjų Kankinių – Tikėjimo liudytojų komisija“ tęs šv. Jono Pauliaus II sukurtos komisijos darbą, tačiau skirsis nuo tuo, kad bus nuolatinė ir dirbs pasibaigus 2025 metų Jubiliejui.  Darbo tęstinumą ir nuoseklumą užtikrins Komisijos institucinė priklausomybė Šventųjų skelbimo dikasterijai.

„Komisija tęs Didžiojo 2000 metų jubiliejaus proga jau pradėtą tyrimą, kad nustatytų tikėjimo liudytojus dabartinio amžiaus pirmajame ketvirtyje ir tęstų jį ateityje“, – nurodoma popiežiaus laiške, kuriame primenama, jog kankinių buvo ir yra kiekvienoje Bažnyčios gyvenimo epochoje. Jų tikėjimo tvirtumas buvo toks, kad juos galima lyginti su gražiais ir sunokusiais Viešpaties vynuogyno vaisiais.

„Kaip ne kartą esu sakęs, kankinių mūsų laikais yra daugiau negu pirmaisiais amžiais: tai vyskupai, kunigai, pašvęstieji vyrai ir moterys, pasauliečiai ir šeimos, įvairiose pasaulio šalyse savo gyvybės dovanojimu pateikę aukščiausią meilės įrodymą“, – rašo Pranciškus. Jis pakartojo ir tai, kankinystė dažnai virsta „kraujo ekumenizmu“, kaip buvo paminėta per 2000 metų Jubiliejų ir bus paminėta 2025 metų Jubiliejuje.  

„Šia iniciatyva neketinama pateikti naujų kankinystės kanoninio nustatymo kriterijų, bet ketinama tęsti pradėtą tyrimą apie tuos, kurie iki šiol tebėra žudomi vien dėl to, kad yra krikščionys“, – patikslina popiežius. – „Reikia tęsti istorinę apžvalgą ir surinkti mūsų seserų ir brolių gyvenimo liudijimus iki pat kraujo praliejimo, kad jų atminimas būtų visos krikščionių bendruomenės saugomas lobis.“

„Tyrimas bus susijęs ne tik su Katalikų Bažnyčia, bet apims visas krikščioniškas konfesijas. Net ir mūsų laikais, kai stebime epochų kaitą, krikščionys didelės rizikos sąlygomis rodo mus vienijančio krikšto gyvybingumą. Iš tiesų nemažai yra tų, kurie, nors ir suprasdami jiems gresiančius pavojus, išreiškia savo tikėjimą ar dalyvauja sekmadienio Eucharistijoje. Kiti nužudomi tada, kai vedami artimo meilės stengiasi padėti vargšams, rūpinasi visuomenės atstumtaisiais, puoselėja ir skleidžia taikos dovaną ir atleidimo galią. Dar kiti yra tylios istorijos sukrėtimų aukos, pavieniui ar grupėmis. Visiems jiems esame labai skolingi ir negalime jų pamiršti. Komisijos darbas leis greta Bažnyčios oficialiai pripažintų kankinių istorijų pridurti ir šių mūsų brolių ir seserų dokumentais patvirtintus liudijimus, o jų yra daugybė, bei įtraukti juos į plačią panoramą, kurioje skamba vienas krikščionių kankinystės balsas“, – rašo Šventasis Tėvas.

„Esu įsitikinęs, kad pasaulyje, kuriame kartais atrodo, jog laimi blogis, šio sąrašo parengimas, taip pat ir artėjančio Jubiliejaus kontekste, padės tikintiesiems ir mūsų laikotarpį matyti Velykų šviesoje, iš dosnaus ištikimybės Kristui lobio pasisemti motyvų gyvenimui ir gėriui“, – pažymi popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2023 liepos 05, 12:27