Paieška

Vėliavos prie Europarlamento Vėliavos prie Europarlamento 

Popiežius: nepakanka gero valdymo, reikia idealo

„Krikščionis politikas turėtų išsiskirti rimtumu, su kuriuo sprendžia problemas, atmesdamas oportunistinius sprendimus ir visada tvirtai laikydamasis asmens orumo ir bendrojo gėrio kriterijų“, – rašoma Pranciškaus žinioje centro dešinės, konservatoriškas ir krikdemiškas pažiūras atstovaujantiems Europos liaudies partijos (ELP) nariams, dirbantiems Europarlamente. Politikai šiomis dienomis lankėsi Romoje, buvo numatytas susitikimas ir su popiežiumi, kurį teko atšaukti dėl operacijos.

Audiencijai parengta popiežiaus kalba buvo perduota ELP partijos Europarlamente lyderiui Manfredui Weberiui.

Pirma, popiežius palinkėjo rūpintis piliečių ir europarlamentarų ryšiais. Europarlamentaras yra jam mandatą suteikusių žmonių atstovas. Pirmieji rinkimai į Europarlamentą kėlė didelį susidomėjimą, tai buvo naujovė ir svarbus žingsnis link vieningos Europos kūrimo. Tačiau, kaip visada, laikui bėgant susidomėjimas menksta ir todėl būtina puoselėti parlamentarų ir piliečių ryšius. Tai klasikinė atstovaujamosios demokratijos problema: nelengva išlaikyti gyvą ryšį šalies viduje, ką pasakyti apie dar toliau esantį Europarlamentą? Tačiau atstumus įveikti padeda šiandienos komunikacija.  

Antra, pliuralizmas. Akivaizdu, kad didelėje parlamentinėje grupėje bus pliuralizmo, tačiau kai kuriais klausimais, kai kalbama apie svarbiausias etines vertybes ir krikščioniškosios socialinės doktrinos dalykus, reikia būti vieningais. Tai ypač įdomus procesas, reikalaujantis nuolatinės formacijos, studijų ir apmąstymų apie etiškai reikšmingiausius dalykus. Tai aistringas iššūkis, kuris visų pirma yra priimamas sąžinėje ir išryškina politiko kokybę. Krikščionis politikas turėtų išsiskirti rimtumu, su kuriuo sprendžia problemas, atmesdamas oportunistinius sprendimus ir visada tvirtai laikydamasis asmens orumo ir bendrojo gėrio kriterijų.  

„Šiuo požiūriu turite labai turtingą paveldą, kuriuo galite remtis norėdami suteikti originalų indėlį Europos politikai – Bažnyčios socialinę doktriną. Pavyzdžiui, pagal solidarumo ir subsidiarumo principus ir jų dorybingą dinamiką“, – rašo popiežius. Be abejo, ir kiti pabrėžia vienus ar kitus šių principų aspektus, tačiau jų susiejimas ir aktyvavimas vienam papildant kitą yra būdingas krikščioniškai įkvėptai socialinei ir ekonominei minčiai, kuria remiasi Europos liaudies partija.

Panaši tema – Europos, kuri derina vienybę su skirtingumu, vizija, pabrėžta, primena popiežius, jo kelionėje Vengrijoje. „Europa, kuri vertina skirtingas ją sudarančias kultūras, didžiulį tradicijų, kalbų, tapatybių, kurios priklauso jos tautoms ir jų istorijai, turtą ir kurios institucijos, politinės ir kultūrinės iniciatyvos užtikrina, kad ši labai turtinga mozaika sudarytų prasmingas figūras.”

O tam, priduria popiežius, reikia stipraus įkvėpimo, sielos ar, kaip jis mėgsta sakyti, svajonės. Reikia aukštų vertybių ir plataus politinio žvilgsnio. Nepakanka – nors nereiškia, kad tai menka ir kad nereikia pripažinti to svarbos – gero tvarkymosi, jei norime, kad Europa atlaikytų didžiuosius XXI amžiaus iššūkius. 

„Norint kaip vieningai Europai įveikti šiuos iššūkius, reikia kilnaus ir galingo įkvėpimo”, – pakartojo Pranciškus, linkėdamas atsigręžti į Europos tėvų steigėjų pavyzdį ir mintis. Jis linkėjo kurti ne vien organizaciją, kuri gina ją sudarančių valstybių interesus, bet ir sąjungą, kurioje visi gyvena oriai, broliškai, teisingai.

Brolybė ir socialinė žmonių draugystė yra jo didžioji svajonė, kuria jis pasidalijo su Bažnyčia ir visais geros valios žmonėmis enciklikoje Fratelli tutti, pridūrė popiežius. Jo įsitikinimu, brolybė gali tapti įkvėpimo versme tiems, kurie siekia vėl įpūsti gyvybės Europai, kad iki galo atsilieptų į savo tautų ir pasaulio lūkesčius. Europos projektas negali nebūti ir pasaulinės reikšmės projektu. O kai kurios problemos iš tiesų gali būti išspręstos tik iš brolybės perspektyvos.

„Manau, kad šiandien krikščionys politikai turėtų būti atpažįstami iš to, kaip sugeba didžiąją brolybės svajonę paversti konkrečiais geros politikos veiksmais visuose lygmenyse: vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu“, – rašo popiežius, pabrėždamas ir istorijos bei ištakų atminties svarbą: baisią 20 amžiaus karų tragediją ir idealą apie erdvę, kurioje visi galėtų gyventi laisvi, taikiai, teisingai. Šiandieniniame globaliame pasaulyje šis projektas susvyravo, bet atsiremdamas į pradinį įkvėpimą, svarbų ne vien Europai, bet ir visai žmonių šeimai, gali gauti naują postūmį.

„Tegul Evangelija būna jūsų kelrodė žvaigždė, o socialinė doktrina – kompasas“, – linkėjo popiežius Europos liaudies partijos (ELP) atstovams. (RK / Vatican News)

2023 birželio 11, 14:17