Paieška

Popiežiaus audiencija fondui „Centesimus annus pro Pontifice“ Popiežiaus audiencija fondui „Centesimus annus pro Pontifice“  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežiaus audiencija Bažnyčios socialinį mokymą remiančiam fondui

Prieš 32 metus, kai buvo minima šiuolaikinį Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą pradėjusios popiežiaus Leono XIII enciklikos „Rerum novarum“ paskelbimo 100 metų sukaktis, popiežius Jonas Paulius II parašė savo encikliką „Centesimus Annus“. Po dvejų metų buvo įkurtas fondas Bažnyčios socialiniam mokymui skatinti „Centesimus annus pro Pontifice“.

Fondo trisdešimtmečio proga popiežius Pranciškus pirmadienį, birželio 5 d., priėmė jo valdybos narius ir su fondo veikla susijusius kitus asmenis. Popiežius dėkojo už pastarųjų trijų dešimtmečių veiklą, kuria buvo siekiama, kaip moko Bažnyčios socialinė doktrina, iškelti į pirmą vietą žmogaus asmenį ir jo gerovę, siekti bendrojo gėrio, skatinti solidarumą ir subsidiarumą. Popiežius taip pat išsakė dėkingumą fondui už per jo pontifikatą plėtoto socialinio mokymo skelbimą ir liudijimą, už tai, kad į fondo veiklą buvo įtrauktos ir tos problemos, į kurias popiežius atkreipė dėmesį savo apaštališkajame paraginime Evangelii gaudium bei enciklikose Laudato si‘ ir Fratelli tutti.

Pranciškus prašė fondo atstovų ir toliau mąstyti ir veikti siekiant didesnio bendruomeniškumo, kurti tokią ateitį, kurioje kiekvienas žmogus rastų sau vietą, kad būtų kuriama visuomenė, suteikianti balsą visiems, visuomenė, kurios nariai galėtų visi kartu eiti taikos keliu. (jm / Vatican News)

2023 birželio 05, 13:33