Paieška

Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje  (Vatican Media)

Katechezė apie šv. M. MacKillop: Dievas padeda bet kokioje situacijoje

Šių metų pradžioje pradėtame naujame katechezių cikle popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos dalyviams pristato kai kuriuos išskirtinus apaštališkojo uolumo pavyzdžius. Pranciškus, be pirmųjų Bažnyčios kankinių, įskaitant apaštalą šv. Paulių, paminėjo uolius evangelizavimo darbuotojus Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Europoje.

Popiežius ligi šiol yra pristatęs armėnų mistiką Grigalių Narekietį, jėzuitų misionierių Pranciškų Ksaverą, Korėjos apaštalą ir kankinį Andriejų Kimą Tegoną, Kinijos bičiulį Matteo Riči ir misijų globėją karmelitę Kūdikėlio Jėzaus Teresę. Šį trečiadienį Pranciškus kvietė persikelti į tolimąją Okeaniją ir pažvelgti į nepaprastos vienuolės šv. Kryžiaus Marijos MacKillop gyvenimo ir šventumo pavyzdį.

Okeanijos žemyną sudaro daug didelių ir mažų salų. Europos migrantų žemyne pasėta tikėjimo Kristumi sėkla greitai sudygo ir atnešė gausių vaisių, o vienas iš jų yra šv. Kryžiaus Marija MacKillop, Švč. Jėzaus Širdies juozapiečių kongregacijos steigėja, Australijoje pašventusį gyvenimą vargstančių vaikų ugdymui, katechezės įžangoje kalbėjo popiežius.

Anot jo, šv. M. MacKillop kaip Marija Magdalietė, pirmoji susitikusi Priskėlusį Jėzų ir jo pasiųsta apie tai pranešti mokiniams, buvo įsitikinusi, kad Viešpats ją siunčia, jog ji skleistų Gerąją Naujieną ir pakviestų kitus į susitikimą su gyvuoju Dievu. Skaitydama laiko ženklus Marija MacKillop suvokė, kad geriausias būdas evangelizuoti yra ugdant vaikus ir steigiant mokyklas. Būdingas jos uolumo Evangelijai bruožas buvo išskirtinis rūpestis ir meilė vargstantiems ir marginalizuojamiems žmonėms. O tai labai svarbu: krikščioniškame šventumo kelyje vargstantieji ir marginalizuojamieji yra svarbūs – tie, kuriems reikia Viešpaties pagalbos, mums parodo juose esantį Viešpatį; prašantieji išmaldos atkreipia mūsų dėmesį į neteisingumą, kuris yra didžiausias pasaulyje skurdas. Pinigai išleidžiami ginklams gaminti, o ne pamaitinti žmones. Nėra šventumo, jei vienokiu ar kitokiu būdu nesirūpinama vargstančiaisiais, stokojančiaisiais, likusiais visuomenės paribiuose, pažymėjo popiežius.

Jis sakė, kad šis rūpestis vertė šv. Mariją MacKillop eiti ten, kur kiti nenorėjo ar negalėjo. 1866 m. kovo 19 d., šv. Juozapo šventės dieną, M. MacKillop mažame atokiame Pietų Australijos miestelyje atidarė pirmąją mokyklą, vėliau kartu su kongregacijos seserimis įsteigė mokyklų Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

M. MacKillop buvo įsitikinusi, tęsė popiežius, kad ugdymo tikslas yra integralus asmens, tiek kaip individo, tiek kaip visuomenės nario, vystymas. Tai reikalauja išminties, kantrybės ir meilės iš kiekvieno dėstytojo. Ugdymo tikslas yra ne suteikti žinias, o mokinius palydėti ir padrąsinti žmogiško ir dvasinio augimo kelyje, paliudijant kaip draugystė su Prisikėlusiu Jėzumi plačiai atveria širdį ir padaro gyvenimą žmogiškesnį.

„Ši vizija yra visiškai aktuali šiandien, ypač kai jaučiame ugdymo pakto, galinčio suvienyti šeimas, mokyklas ir visuomenę, poreikį“, – sakė Pranciškus bendrosios audiencijos dalyviams.

Uolumas skelbti Evangeliją patiems vargingiausiems paskatino M. MacKillop imtis kitų artimo meilės darbų – Adelaidės mieste ji įsteigė „Apvaizdos namus“ apleistiems senoliams ir vaikučiams. Šv. Marija visiškai pasikliovė Dievo apvaizda: buvo kupina vilties, kad Dievas padeda bet kokioje situacijoje, pažymėjo popiežius aptardamas įvairius vienuolės patirtus sunkumus: mokėti mokesčius, tartis su vyskupais ir dvasininkais, administruoti mokyklas, prižiūrėti vienuolių profesinę ir dvasinę formaciją, o vėliau – ir savo pablogėjusią sveikatą. Tačiau Marija buvo rami, kantriai nešė kryžių. Ji buvo tikra, kad Viešpats net tada, kai duodavo ragauti „vargo duonos“ ir gerti „vargo vandens“ (žr. Iz 30, 20), netrukus atsilieps į jos šauksmą ir apgaubs savo malone. Tai yra M. MacKillop apaštališko uolumo paslaptis: nuolatinis ryšys su Viešpačiu.

Pranciškus reiškė viltį, kad šv. M. MacKillop misionieriška mokinystė, jos darbštus atsiliepimas į to laiko Bažnyčios poreikius, įsipareigojimas jaunimo integraliai formacijai galės įkvėpti visus, kurie pašaukti būti Evangelijos raugu sparčiai besikeičiančioje visuomenėje.

Baigdamas katechezę, popiežius palinkėjo, kad šv. M. MacKillop pavyzdys ir užtarimas palaikytų tėvų, mokytojų, katechetų ir visų ugdytojų kasdienį darbą vardan jaunimo gerovės ir žmogiškesnės, vilties kupinos ateities.

Po katechezės popiežius sveikino audiencijoje dalyvavusias kalbines grupes, kvietė melsti šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių, kad jų pavyzdys ir globa palaikytų visus Kristaus pėdomis einančius krikščionis. Pranciškus Romos dangiškųjų globėjų užtarimui pavedė Ukrainos tautos lūkesčius greitai atkurti taiką. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 28, 11:29

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >