Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos misionierių instituto nariams Popiežiaus audiencija Italijos misionierių instituto nariams   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius priminė keturis pamatinius misionieriškumo principus

Italijos misionierių institutas švenčia penkiasdešimtąsias įsikūrimo metines. Šia proga instituto atstovus ketvirtadienį (gegužės 11 d.) audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Pagrindiniai instituto uždaviniai: dalytis misionieriška patirtimi ir ugdyti misionieriškumo dvasią vietinėse bendruomenėse, skatinti pašaukimus ir misionieriškumą kunigų seminarijose, prisidėti rengiant gaires ir bendradarbiauti su Caritas, kitomis misijų ir migrantų pastoracijos institucijomis.

Padėkojęs italų misionierių veiklą užsienyje koordinuojančio instituto nariams už jų darbą, tarnystę ir bendrystę popiežius priminė, kad misionierės ir misionieriai, pasiaukojantys Kristaus skelbimui, visiems kalba apie misionierišką krikščioniškojo gyvenimo matmenį, kuris yra būdingas visiems pakrikštytiesiems.

Bažnyčia yra misionieriška, priminė Vatikano II Susirinkimo mokymą Pranciškus. Evangelizavimo uždavinys yra pamatinė Dievo Tautos pareiga. Jis pridūrė, kad Bažnyčia gimė apaštališka ir misionieriška, o Šventoji Dvasia ją suformavo kaip išeinančią bendruomenę. Todėl misijos vykdymas krikščioniškam gyvenimui yra deguonis, be kurio bendruomenė suserga ir sunyksta.

Popiežius drąsino žengti pirmyn taip, kad Šventoji Dvasia galėtų visuomet surasti Bažnyčioje ir pasaulyje protų ir širdžių, trokštančių sėti Žodį, su visais dalytis Prisikėlusiojo džiaugsmu, darbuotis šalinant priešiškumo užtvaras ir kuriant evangelinės meilės, teisingumo ir taikos principais pagrįstą visuomenę.

Pranciškus ragino misionieres ir misionierius paversti savo gyvenimo stiliumi šv. Pauliaus VI įvardytas keturias pamatines misionieriškumo atramas: liudijimą, žodžio skelbimą, katechezę ir sakramentų šventimą. Visų pirma skelbti Kristų gyvenimo liudijimu ir pirmiausia tai daryti savo bendruomenėse ir tarpusavyje, taip suderinti kultūrinius, amžiaus ir mentaliteto įvairovės skirtingumus, kad kiekviena charizma tarnautų visiems, esantiems bendrystėje, stengtis tarnauti su įsipareigojimu, kūrybingai ir dosniai, nenusivilti, jei rezultatai nepatvirtina lūkesčių, stengtis iš paskutiniųjų ir su pasitikėjimu kliautis Tėvu, leisti, kad dedamas pastangas jis padarytų vaisingomis.

Romos vyskupas Pranciškus pridūrė: „Ir nuoširdžiai rūpinkitės vargstančiųjų ir mažiausiųjų priėmimu, vieni kitais ir tais, kuriems tarnaujate, vadovaudamiesi įtraukimo ir tarnystės dvasia“. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 11, 12:08