Paieška

Popiežius kreipėsi į Pasaulinę moterų katalikių organizacijų sąjungą Popiežius kreipėsi į Pasaulinę moterų katalikių organizacijų sąjungą  (Vatican Media)

Popiežius moterims: turite ypatingą dovaną

Gegužės 13 dieną Pranciškus audiencijoje priėmė Pasaulinės moterų katalikių organizacijų sąjungos delegaciją, kuri su popiežiumi susitiko prieš pat savo generalinę asamblėją Asyžiuje. Popiežius moterims linkėjo būti plakančia šeimos ir visuomenės širdimi tuo metu, kai ideologijos siekia ardyti moters antropologinę tapatybę.

Sveikindamas delegaciją Šventasis Tėvas drąsino, kaip ir Šventosios Dvasios įkvėptos šios pasaulinės moterų organizacijos steigėjos, atviromis širdimis ir akimis žvelgti į pasaulį, girdėti daugybės neteisingumą, apleidimą, diskriminaciją ir skurdą patiriančių moterų bei mergaičių skundą.

„Šiandien pasauliui reikia skubiai atrasti taiką, kuri visų pirma prasideda širdyje – sergančioje, draskomoje neapykantos ir apmaudo. Pavojus iškilo ir antropologinei moters tapatybei, nes ją instrumentalizavo politiniai ginčai ir kultūrinės ideologijos, ignoruojančios grožį, su kuriuo jos buvo sukurtos. Būtina labiau vertinti moters gebėjimą užmegzti santykį ir dovanoti, vyrams geriau suprasti abipusiškumo, kurį jie skolingi moterims, turtingumą, kad būtų atgauti tie antropologiniai elementai, kurie apibūdina žmogiškąją tapatybę, taip pat ir moters tapatybę bei jos vaidmenį šeimoje ir visuomenėje, kur ji niekada nenustoja būti plakančia širdimi“, – kalbėjo popiežius. Pasak jo, pirmasis Biblijos puslapis pasakoja, ką reiškia moters nebuvimas: vienatvę. Vyras be moters yra vienišas. Žmonija ir kultūra taip pat vieniša. „Kur nėra moters, ten vienatvė, vienatvės sausra, kelianti liūdesį ir visokeriopą žalą žmonijai. Kur nėra moters, ten yra vienatvė“, – pakartojo popiežius.

Jis priminė, kad Pasaulinės moterų katalikių organizacijų sąjungos delegacijos audiencija sutampa su Fatimos Švč. Mergelės Marijos minėjimu. Į Mariją žvelgiame kaip į tobulą pavyzdį, kaip išgyventi motiniškumo dovaną ir priimti rūpinimosi uždavinį, taip pat ir mūsų atžvilgiu. Šiuo požiūriu jam skaudu, pridūrė popiežius, kad Fatimos Marijos šalyje įteisinamas eutanazijos įstatymas, leidžiantis žudyti.

„Ir jūs, kaip moterys, turite tokią dovaną ir užduotį visur, kur esate. Marija jus temoko kurti gyvybę ir visada ją saugoti, švelniai ir atjaučiančiai  bendrauti su kitais, suderinti tris kalbas: proto, širdies ir rankų. Kaip jau esu sakęs, tikiu, kad ypač moterys turi gebėjimą mąstyti tai, ką jaučia, jausti tai, ką galvoja ir daro, ir daryti tai, ką jaučia ir galvoja. Raginu jus skleisti tokį jautrumą vardan tarnystės kitiems“, – pridūrė Pranciškus. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad maži piemenėliai, kuriems Marija apsireiškė Fatimoje, tapo dideliais Evangelijos džiaugsmo liudytojais. Jų paslaptis – vienybė su Dievu, vienybė su bendruomene ir Bažnyčia. Tokios vidinės meilės vienybės jis palinkėjo ir audiencijos dalyvėms. (RK / Vatican News)

2023 gegužės 13, 14:42