Paieška

Patriachas ir popiežius Patriachas ir popiežius  (Vatican Media)

Popiežius koptų patriarchui: teateina greičiau diena, kai būsime viena Kristuje

„Prašau visus susirinkusiuosius melsti Dievą, kad laimintų popiežiaus Tavadroso vizitą į Romą ir saugotų visą Koptų Ortodoksų Bažnyčią“, – per gegužės 10 d. bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje sakė popiežius Pranciškus, pristatydamas garbingą svečią ir sveikindamas jį.

Gegužės 10 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius neskaitė įprastos katechezės, bet, kaip įprasta, sveikindamas kreipėsi į įvairias piligrimų ir maldininkų grupes, kurioms įvairiomis kalbomis buvo pristatytas koptų patriarcho vizito proga ir kontekstas.

„Broliai ir seserys! Su dideliu džiaugsmu šiandien sveikinu jo šventenybę Tavadrosą II, Aleksandrijos popiežių ir Šv. Morkaus sosto patriarchą, ir jį lydinčią garbingą delegaciją. Jo šventenybė Tavadrosas priėmė mano kvietimą atvykti į Romą ir su manimi švęsti istorinę penkiasdešimties metų popiežiaus šv. Pauliaus VI ir popiežiaus Šenūdos III susitikimo 1973 metais sukaktį“, – sakė popiežius Pranciškus, priminęs, kad tai buvo pirmasis Romos vyskupo ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios patriarcho susitikimas istorijoje, kurio metu, taip pat gegužės 10-ąją, pasirašyta įsimintina bendra kristologinė deklaracija. Minint šį įvykį, pridūrė Pranciškus, lygiai prieš dešimt metų Tavadrosas, kaip ir jis, išrinktas prieš kelis mėnesius, atvyko pirmą kartą su juo susitikti ir pasiūlė kiekvienų metų gegužės 10-ąją minėti Koptų ir katalikų draugystės dieną. „Paskambiname vienas kitam telefonu, siunčiame sveikinimus, esame kaip geri broliai, nesiginčijame“, – sakė popiežius.

„Brangus drauge ir broli Tavadrosai, dėkoju, kad priėmėte mano kvietimą šių dvigubų metinių proga ir meldžiuosi, kad Šventosios Dvasios šviesa apšviestų jūsų apsilankymą Romoje, svarbius susitikimus, taip pat mūsų asmeninius pokalbius. Nuoširdžiai dėkoju jums už įsipareigojimą puoselėti augančią Koptų Ortodoksų Bažnyčios ir Katalikų Bažnyčios draugystę“, – kalbėjo Pranciškus. 

„Jūsų šventenybe, brangūs vyskupai ir brangūs draugai, kartu su jumis meldžiu Visagalį Dievą, užtariant Koptų Bažnyčios šventiesiems ir kankiniams, padėti mums augti bendrystėje, viename ir šventame tikėjimo, vilties ir krikščioniškosios meilės ryšyje. O kalbant apie Koptų Bažnyčios kankinius, kurie yra ir mūsų kankiniai, noriu paminėti Libijos kranto kankinius, kurie patyrė kankinystę prieš keletą metų.“

„Prašau visus susirinkusiuosius melsti Dievą, kad laimintų popiežiaus Tavadroso vizitą į Romą ir saugotų visą Koptų Ortodoksų Bažnyčią. Tegul šis vizitas greičiau priartina mus prie palaimingos dienos, kai būsime viena Kristuje!“, – meldė popiežius.

Bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius pakvietė kartu sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą, o tada jis ir koptų patriarchas, vienas po kito, bendrosios audiencijos dalyviams suteikė palaiminimą. (RK / Vatican News)

2023 gegužės 10, 09:30