Paieška

Popiežiaus audiencija Šventosios Dvasios kongregacijai Popiežiaus audiencija Šventosios Dvasios kongregacijai  (Vatican Media)

Popiežius: didžiausia laisvė – leisti Šventajai Dvasiai mus vesti

Pirmadienį, gegužės 8 d., popiežius Pranciškus priėmė kunigus ir brolius vienuolius, priklausančius Šventosios Dvasios kongregacijai, dalyvaujančius šiuo metu vykstančioje savo vienuolijos generalinėje kapituloje.

Ši vienuolija šiais metais mini jos pertvarkymo 175 m. sukaktį. 1848 m. popiežius Pijus IX sujungė į vieną iki tol atskirai veikusias, kiek anksčiau įkurtas dvi vienuolijas – Šventosios Dvasios kongregaciją ir Marijos Širdies draugiją.

„Šiandien, praėjus daugiau kaip pusantro šimto metų, matome, kad Apvaizda atlygino už dosnų ir drąsų paklusnumą Dvasiai“, – sakė Pranciškus, pažymėdamas, kad šios vienuolijos nariai šiuo metu tarnauja šešiasdešimtyje šalių penkiuose žemynuose, kad kongregacija turi du tūkstančius šešis šimtus narių vienuolių ir daugybę jiems talkinančių pasauliečių. Pasak Pranciškaus, labai svarbus šios vienuolijos bruožas visada buvo noras keistis ir atsinaujinti derinamas su ištikimybe savo ištakoms. Šventosios Dvasios kongregacijos nariai nuo pat pradžių evangelizuoja vargstančiuosius, imasi misijų ten, kur niekas kitas nenori eiti, teikia pirmenybę tarnystei labiausiai apleistiems, gerbia tautas ir kultūras, ugdo vietinę dvasininkiją ir pasauliečius, kad jie tarnautų integraliam žmogaus vystymuisi, ir visa tai daro broliškai ir paprastai, tuo pat metu ištvermingai melsdamiesi.

„Jūsų charizma, atvira ir pagarbi, yra ypač vertinga šiandienos pasaulyje, kuriame kultūrų dialogo ir integracijos iššūkis yra labai svarbus ir neatidėliotinas“, – sakė Pranciškus ir prašė niekada neatsisakyti drąsos ir vidinės laisvės, puoselėti ją ir išlaikyti nuolatiniu savo apaštalavimo bruožu. „Yra labai daug žmonių, kuriems reikia Evangelijos, ne tik vadinamuosiuose misijų kraštuose, bet ir pavargusiuose senuosiuose Vakaruose. Žvelkite į kiekvieną iš jų Jėzaus, trokštančio susitikti su kiekvienu, akimis! Būkite ypatingai artimi vargingiausiems“, – sakė popiežius ir prašė visada atsiminti, kad tikroji Bažnyčios misijos veikėja yra Šventoji Dvasia, kuri įkvepia visus gerus darbus ir duoda jėgų juos atlikti. „Nėra didesnės laisvės už tą, kai žmogus leidžiasi vedamas Dvasios, atsisakydamas pats viską apskaičiuoti ir kontroliuoti“, – sakė Pranciškus, cituodamas savo apaštališkąjį paraginimą Evangelii gaudium. „Taip savo pašaukimą suprato Šventosios Dvasios kongregacijos steigėjai. To šiandien jums linkiu ir su tokiu kvietimu į jus kreipiuosi.“ (jm / Vatican News)

2023 gegužės 08, 10:38