Paieška

Popiežius dėkingas Šveicarų gvardijai už uolią tarnybą Popiežius dėkingas Šveicarų gvardijai už uolią tarnybą  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius dėkingas Šveicarų gvardijai už uolią tarnybą

Gegužės 6-oji – tai Šveicarų gvardijos priesaikos diena. Šiemet popiežiaus karių gretas papildė 23 jauni vyrai. Juos, šia proga iš Šveicarijos atvykusius jų giminaičius ir draugus bei visą gvardijos korpusą šeštadienio rytą priėmė popiežius Pranciškus.

Šveicarų gvardija, kurios kariai, dėvintys spalvingas renesansines uniformas, su alebardomis rankose eina garbės sargybą prie Vatikano vartų ir rūmuose, – tai seniausias nenutrūkstamą istoriją turintis kariuomenės dalinys pasaulyje. Nauji kariai kasmet duoda priesaiką gegužės 6-ąją, pagerbdami 147 karius, kurie gindami popiežių žuvo tą dieną 1527 m.

Šeštadienio rytą priėmęs savo karius popiežius sakė, kad naujų gvardijos korpuso narių priesaikos diena jam suteikia progą išreikšti padėką už uolumą ir atsidavimą, su kuriais šveicarai kariai liudija ištikimybę Petro įpėdiniui. Kreipdamasis į dvidešimt tris naujus karius Pranciškus jiems linkėjo, kad tarnyba Vatikane būtų jiems proga pagilinti tikėjimą. „Jūsų misija čia, Vatikane, yra kelias, kurį Viešpats jums atvėrė, kad galėtumėte džiugiai gyventi Krikštu prasidėjusį tikėjimo gyvenimą“, – sakė Pranciškus. Popiežius taip pat ragino šveicarus jaunuolius karinės tarnybos Vatikane laiką išnaudoti savo žmogiškosios brandos ugdymui, susipažinti su juos supančiomis kultūros ir istorijos vertybėmis, su vis nauja nuostaba gėrėtis dieviškojo grožio slėpiniais. „Brangūs gvardiečiai, nepamirškite, kad Viešpats eina su jumis, jis visada yra šalia jūsų ir gerais, ir sunkiais laikais. Linkiu jums jausti jo artumo paguodą“, – sakė Pranciškus ir visam korpusui dar kartą dėkojo už uolią tarnybą. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 06, 11:49