Paieška

Princas El Hasanas bin Talalas ir popiežius Princas El Hasanas bin Talalas ir popiežius  (ANSA)

Popiežius apie tarpreliginį dialogą: jis padeda geram gyvenimui

Gegužės 4-ąją popiežius Pranciškus priėmė Tarpreliginio dialogo dikasterijos ir Jordanijos karališkojo tarpreliginių studijų instituto seminaro narius. Šeštą kartą surengtas seminaras liudija apie ištvermingas pastangas kalbėtis ir apie ištikimą draugystę, suartinusią įvairius žmones, pažymėjo popiežius. Seminaro tema – kūrybingų panašumų islame ir krikščionybėje paieškos.

Popiežius per audiencijoje dalyvavusį Jordanijos karališkosios šeimos narį princą El Hassaną bin Talalą padėkojo Jordanijos karaliui Abdullahui II, musulmonui, už tai, kad globoja krikščionis ne vien savo krašte, bet ir Artimųjų Rytų regione, nenuilstamai primena, kad čia jie gyvena nuo amžių ir pabrėžia, kad jie yra pilnaverčiai regiono gyventojai. Panašiai ir Karališkasis tarpreliginių studijų institutas tarp savo tikslų užsibrėžė tirti ir saugoti arabų krikščionių paveldą. Artimieji Rytai yra labai turtinga tautų, religijų, kultūrų, kalbų ir tradicijų mozaika. Kiekvienas jos akmenėlis yra vertingas ir saugotinas.

 „Kiekvienas iš mūsų yra tarsi grandis ilgoje grandinėje: daug žmonių jau ėjo prieš mus gražiu ir atsakingu susitikimo ir draugystės keliu, o kiti, kaip tikimės ir meldžiamės, eis paskui mus, vadovaudamiesi brolystės jausmu, kuris yra tautų santykių pagrindas“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

„Kad jūsų vedamas ir skatinamas dialogas būtų vaisingas, reikia nuoširdumo ir abipusės pagarbos, suvokiant panašumus ir skirtumus. Pirmiausia reikia skirti dėmesį tam, kas mus vienija religiniu-dvasiniu bei etiniu-moraliniu lygmeniu. Tokioje perspektyvoje pabrėžiate daugelį bendrų vertybių – vieno Dievo garbinimą, maldą, pasninką, piligrimystę, gailestingumą, dalijimąsi, rūpinimąsi mažiau turinčiais ir kenčiančiaisiais: našlaičiais, našlėmis, ligoniais, pagyvenusiais žmonėmis, migrantais, pabėgėliais. Taip pat tikime, kad mirtis nėra pabaiga, bet kad yra kitas – amžinasis gyvenimas, kuriame atsiskaitysime Dievui už savo veiksmus, gausime atlygį arba bausmę. Todėl mūsų bendras įsipareigojimas yra geras gyvenimas, teikiantis šlovę Dievui ir džiaugsmą tiems, kuriuos sutinkame savo žemiškoje piligrimystėje“, – sakė popiežius Pranciškus, susitikimo pabaigoje pridūręs, jog gerai atsimena neseną žemės drebėjimą Turkijoje ir šiaurės Sirijoje, nuo kurio nukentėjo musulmonai ir krikščionys. „Melskimės už juos ir kuo labiau stenkimės jiems padėti“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2023 gegužės 04, 13:15