Paieška

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui

Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės kasdien iš naujo atrastų savo misiją – evangelizacijos misiją – ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius.

Bažnyčios judėjimai yra dovana. Jie yra Bažnyčios turtas. Štai kas jūs esate! Judėjimai atnaujina Bažnyčią savo gebėjimu užmegzti dialogą, tarnaudami evangelizacijos misijai. Gyvendami pagal savo charizmas jie rodo Evangelijos žavesį ir naujumą. Kaip jie tai daro? Kalbėdami įvairiomis kalbomis, – jie atrodo skirtingai, tačiau skirtumus nulemia kūrybiškumas – bet visada suprasdami kitus ir patys būdami suprantami kitiems, tarnaudami vyskupijų bei parapijų labui, vengdami pagundos užsidaryti savyje. Nes juk yra toks pavojus, ar ne?

Niekada nestovėkite vietoje, atsiliepkite  į Šventosios Dvasios impulsus, į iššūkius, į šiuolaikinio pasaulio pokyčius. Būkite darnoje su Bažnyčia, nes darna yra Šventosios Dvasios dovana.

2023 gegužės 02, 16:00